ï»? 全球玻璃ç½?- 中国玻璃行业信息供应采购平台-领先的门户网ç«?/title> <meta name="keywords" content="ÈÕ±¾Âþ»­ÎÞÒíÎÚÈ«²ÊÂþ»­,ÈÕ±¾Âþ»­¹·Âþ»­,ÈÕ±¾Âþ»­¿Úµç³µ mh.wujiecao.cn" /> <meta name="description" content="ÈÕ±¾Âþ»­ÎÞÒíÎÚÈ«²ÊÂþ»­,º«¹úÂþ»­´óÈ«,º«¹úÂþ»­¹ÊÊÂÇé½Ú,ÓÄĬ,½Ú²Ù,ÈÕ±¾Âþ»­ÎÞÒíÎÚÈ«²ÊÂþ»­¶ÀÌصķç¸ñ½²ÊöŒÅË¿¸¯Å®µÄÉú»î¾­Àú¡£" /> <meta name="sysMonitor" content="monitor_home_www.dahuota.cn" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=1150, initial-scale=1"> <meta name="viewport"content="width=1200, initial-scale=1" /> <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="upgrade-insecure-requests"> <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" /> <link href="http://meta.glass.cn/2017/css/glass.css?v=20190227" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!--移动端版本兼å®?end --> <link rel="canonical" href="http://www.dahuota.cn/"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body id="topbg"> <div class="topNav"> <div class="wp clearfix"> <dl class="z"> <dd> <h3> <a target="_blank" href="http://www.dahuota.cn/city.html"> 城市分站 <b class="bottom"><i class="arrow1"></i><i class="arrow2"></i></b> </a> </h3> <div class="cityStyle" style="display:none;"> <div class="cityArea clear"> <div class="bigArea">华北åŒ?/div> <div class="area"> <a href="http://www.dahuota.cn/bj/" title="北京">北京</a> <a href="http://www.dahuota.cn/tj/" title="天津">天津</a> <a href="http://www.dahuota.cn/sjz/" title="石家åº?>石家åº?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/ty/" title="太原">太原</a> <a href="http://www.dahuota.cn/hrb" title="哈尔æ»?>哈尔æ»?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/bt/" title="包头">包头</a> <a href="http://www.dahuota.cn/xt/" title="邢台">邢台</a> <a href="http://www.dahuota.cn/hd/" title="邯郸">邯郸</a> </div> </div> <div class="cityArea cityAreaBg clear"> <div class="bigArea">华中åŒ?/div> <div class="area"> <a href="http://www.dahuota.cn/zz/" title="郑州">郑州</a> <a href="http://www.dahuota.cn/wh/" title="武汉">武汉</a> <a href="http://www.dahuota.cn/cs/" title="长沙">长沙</a> <a href="http://www.dahuota.cn/cq/" title="重庆">重庆</a> <a href="http://www.dahuota.cn/kaifeng/" title="开å°?>开å°?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/hshi/" title="黄石">黄石</a> <a href="http://www.dahuota.cn/zhuzhou/" title="长沙">株洲</a> <a href="http://www.dahuota.cn/luoyang/" title="洛阳">洛阳</a> </div> </div> <div class="cityArea clear"> <div class="bigArea">华东åŒ?/div> <div class="area"> <a href="http://www.dahuota.cn/sh/" title="上海">上海</a> <a href="http://www.dahuota.cn/nj/" title="南京">南京</a> <a href="http://www.dahuota.cn/hz/" title="杭州">杭州</a> <a href="http://www.dahuota.cn/hf/" title="合肥">合肥</a> <a href="http://www.dahuota.cn/fz/" title="福州">福州</a> <a href="http://www.dahuota.cn/nc/" title="南昌">南昌</a> <a href="http://www.dahuota.cn/jn/" title="济南">济南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/qd/" title="青岛">青岛</a> </div> </div> <div class="cityArea cityAreaBg clear"> <div class="bigArea">华南åŒ?/div> <div class="area"> <a href="http://www.dahuota.cn/gz/" title="广州">广州</a> <a href="http://www.dahuota.cn/sz/" title="深圳">深圳</a> <a href="http://www.dahuota.cn/haikou/" title="海口">海口</a> <a href="http://www.dahuota.cn/fs/" title="佛山">佛山</a> <a href="http://www.dahuota.cn/dg/" title="东莞">东莞</a> <a href="http://www.dahuota.cn/nn/" title="南宁">南宁</a> <a href="http://www.dahuota.cn/zh/" title="珠海">珠海</a> <a href="http://www.dahuota.cn/zq/" title="肇庆">肇庆</a> </div> </div> <div class="moreCity"><a href="http://www.dahuota.cn/city.html" title="更多城市">更多城市>></a></div> </div> </dd> <dd> <h3><a href="#">关注我们<b class="bottom"><i class="arrow1"></i><i class="arrow2"></i></b></a></h3> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"> <img src="http://meta.glass.cn/2017/images/glasswx.jpg" alt=""></li> </ul> </dd> <dd> <h3><a href="#">手机ç‰?b class="bottom"><i class="arrow1"></i><i class="arrow2"></i></b></a></h3> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"> <img src="http://meta.glass.cn/2017/images/mglass.png" alt=""></li> </ul> </dd> <dd> <span class="regbut">采购热线</span><span class="bnjts">ï¼?8922868284</span> </dd> </dl> <!-- tnLeft E --> <dl class="y"> <dd id="s_head_top_unlogin">您好,欢迎您æ?a href="http://www.dahuota.cn">全球玻璃ç½?/a> <a rel="nofollow" class="loginbut">登录</a> <a class="regbut">注册</a> </dd> <dd id="s_head_top_login_1" style="display: none;" class="welcome">欢迎您,</dd> <dd id="s_head_top_login_2" style="display: none;"> <h3><a target="_blank" class="s_head_top_LoginName_href" href="#"><i class="nametxt s_head_top_LoginName">网友å?/i><b class="bottom"><i class="arrow1"></i><i class="arrow2"></i></b></a></h3> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"><a >会员中心</a></li> <li class="bnjts"><a >退å‡?/a></li> </ul> </dd> <dd id="s_head_top_login_3" style="display: none;"> <h3><a target="_blank" >我的商务å®?b class="bottom"><i class="arrow1"></i><i class="arrow2"></i></b></a></h3> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"><a >留言ï¼?span class="s_head_leavewords">0</span>æ?/a></li> <li class="bnjts"><a >等级:第<span class="s_head_Level">0</span>å¹?/a></li> <li class="bnjts"><a >金币ï¼?span class="s_head_GoldCoin">0</span>æž?/a></li> <li class="bnjts"><a >我的商铺</a></li> <li class="bnjts"><a >微商é“?/a></li> <li class="bnjts"><a >发布产品</a></li> <li class="bnjts"><a >发布采购</a></li> </ul> </dd> <dd> <h3><a target="_blank" href="http://www.dahuota.cn/service/vip/">服务项目<b class="bottom"><i class="arrow1"></i><i class="arrow2"></i></b></a></h3> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/service/vip/"><i class="ico1"></i>金牌会员</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/service/guanggao/"><i class="ico2"></i>品牌广告</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/service/website/"><i class="ico3"></i>网站建设</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/service/shukan/index.html"><i class="ico4"></i>玻璃书刊</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/service/price/"><i class="ico5"></i>套餐报价</a></li> </ul> </dd> <dd> <h3><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/" target="_blank">我要供应</a></h3> </dd> <dd> <h3><a href="http://www.dahuota.cn/caigou/" target="_blank">我要采购</a></h3> </dd> <dd> <h3><a href="http://www.dahuota.cn/help/" target="_blank">客服中心</a></h3> </dd> <dd> <h3><a href="http://www.dahuota.cn/agentjoin/index.html" target="_blank">城市代理</a></h3> </dd> <dd> <p><a href="http://www.dahuota.cn/" title="ÈÕ±¾Âþ»­ÎÞÒíÎÚÈ«²ÊÂþ»­">ÈÕ±¾Âþ»­ÎÞÒíÎÚÈ«²ÊÂþ»­</a><a rel="nofollow" class="en">EN</a></p> </dd> </dl> <!-- tnLeft E --> </div> </div> <div class="advbox wp"> <div class="dt_small"> <a href="http://www.dahuota.cn/" target="_blank" rel="nofollow"><i class="adico"></i> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201911/132170484483873251.gif" alt="全球玻璃网广å‘? height="70"> </a> </div> </div> <div class="headbox"> <div class="wp"> <div class="headlogo"> <a title="全球玻璃ç½? href="http://www.dahuota.cn"> <img src="http://meta.glass.cn/2012/gimages/default/logo_home.gif" width="200" height="70" alt="全球玻璃ç½?></a> </div> <div class="searchbox"> <div class="searchTabs"> <ul id="tipSelectType"> <li class="selected" stype="0">产品 </li> <li stype="1">企业</li> <li stype="2">求购</li> <li stype="3">行情</li> <li stype="4">资讯</li> <li stype="5">品牌</li> <li stype="6">人才</li> </ul> </div> <div class="searchFields "> <p class="fr"></p> <p class="fl"></p> <div class="bnjts"> <input name="txtHeadSearch" type="text" id="txtHeadSearch" class="searchInput" value="请输入产品名ç§?> <input type="submit" class="searchBtn" id="searchBtnHead" title="搜索" value="搜索"> </div> </div> <div class="search_hot"> 热门搜索ï¼? <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a17/" target="_blank" title="钢化玻璃">钢化玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a208/" target="_blank" title="切割æœ?>切割æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a157/" target="_blank" title="玻璃ç“?>玻璃ç“?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a18/" target="_blank" title="中空玻璃">中空玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a207/" target="_blank" title="磨边æœ?>磨边æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a286/" target="_blank" title="玻璃油墨">玻璃油墨</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a30/" target="_blank" title="艺术玻璃">艺术玻璃</a> </div> </div> <div class="headservice"> <div class="list_servicetars"> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"> <dl> <dd><em>当前在线会员</em><b class="b_OnlineUserCount">7500</b>äº?/dd> <dd><em>总共注册会员</em><b class="b_RegisterUserCount">1017100</b>äº?/dd> </dl> </li> <li id="div_site_info" style="display: none;"> <dl> <dd><em>最新供应信æ?/em><b class="b_ApplyInfoCount">81904</b>æ?/dd> <dd><em>最新求购信æ?/em><b class="b_PurchaseInfoCount">10725</b>æ?/dd> </dl> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="navBar"> <ul class="nav wp clearfix"> <li class="classm"> <h3 class="classbut"><a href="http://www.dahuota.cn/trade/sellindex.aspx?keyword=">玻璃分类</a></h3> <div class="sub" style="display: block !important;"> <ul id="nav"> <li id="mainCate-1" class="mainCate evenLeval"> <h4><span class="bnjts">></span><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/" title="触控与电子专åŒ?>触控与电子专åŒ?/a></h4> <table> <tr> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a550/" title="触控显示">触控显示</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a551/" title="触控设备">触控设备</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a664/" title="触摸辅料">触摸辅料</a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a663/" title="测试设备">测试设备</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a552/" title="电子玻璃">电子玻璃</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a617/" title="触控面板">触控面板</a></p> </td> </tr> </table> <div class="subCate" style="display: none;"> <ul class="bnjts"> <h4><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/" title="触控与电子专åŒ?>触控与电子专åŒ?/a></h4> <li class="bnjts"> <span class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a553/" title="LED显示å±?>LED显示å±?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a554/" title="电容触摸å±?>电容触摸å±?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a555/" title="红外触摸å±?>红外触摸å±?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a556/" title="工业触摸å±?>工业触摸å±?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a557/" title="表面声波触摸å±?>表面声波触摸å±?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a558/" title="光学触摸å±?>光学触摸å±?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a559/" title="LCD液晶å±?>LCD液晶å±?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a561/" title="电磁触摸å±?>电磁触摸å±?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a562/" title="TIO触控式萤å±?>TIO触控式萤å±?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a563/" title="电阻触摸å±?>电阻触摸å±?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a588/" title="多点触控å±?>多点触控å±?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a589/" title="玻璃面板">玻璃面板</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a621/" title="OLED面板">OLED面板</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a564/" title="触摸一体机">触摸一体机</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a567/" title="触屏软件">触屏软件</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a571/" title="3D玻璃设备">3D玻璃设备</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a566/" title="触摸屏组合机">触摸屏组合机</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a572/" title="结晶退火炉">结晶退火炉</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a643/" title="CNC精雕æœ?>CNC精雕æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a575/" title="手机玻璃">手机玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a584/" title="3D热弯玻璃">3D热弯玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a668/" title="触摸屏检测系ç»?>触摸屏检测系ç»?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a678/" title="恒温恒湿测试ç®?>恒温恒湿测试ç®?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a677/" title="电容屏检测系ç»?>电容屏检测系ç»?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a573/" title="热压设备">热压设备</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a574/" title="点胶设备">点胶设备</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a639/" title="贴合æœ?>贴合æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a568/" title="触摸屏查询机">触摸屏查询机</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a681/" title="UV胶水">UV胶水</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a682/" title="导电浆料">导电浆料</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a688/" title="触控IC">触控IC</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a699/" title="ITO导电è†?>ITO导电è†?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a701/" title="抗眩光膜">抗眩光膜</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a619/" title="PC面板">PC面板</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a700/" title="反射è†?>反射è†?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a690/" title="扩散è†?>扩散è†?/a> </span> </li> </ul> <ul class="bnjts"> <h4>地区</h4> <li class="bnjts"> <span class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/">不限</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l136/">江浙æ²?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l137/">华东åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l138/">华南åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l139/">华中åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l140/">华北åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l11/">北京</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l12/">天津</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l13/">上海</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l14/">重庆</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l15/">河北</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l16/">山西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l17/">台湾</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l18/">辽宁</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l19/">吉林</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l110/">黑龙æ±?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l111/">江苏</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l112/">浙江</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l113/">安徽</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l114/">福建</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l115/">江西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l116/">山东</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l117/">河南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l118/">湖北</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l119/">湖南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l120/">广东</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l121/">甘肃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l122/">四川</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l124/">贵州</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l125/">海南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l126/">云南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l127/">青海</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l128/">陕西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l129/">广西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l130/">西藏</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l131/">宁夏</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l132/">新疆</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l133/">内蒙å?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l134/">澳门</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a549/l135/">香港</a> </span> </li> </ul> <div class="brandlist"> <h4>品牌</h4> <dl> <dd> <div class="brandimgbox"> <a rel="nofollow" title="金尚阳电å­? href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_414.html" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/201606/20160601084048_6770.jpg" alt="金尚阳电å­? width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/201606/20160601084048_6770.jpg" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a rel="nofollow" title="金尚阳电å­? href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_414.html" target="_blank">金尚阳电å­?/a></div> </dd> <dd> <div class="brandimgbox"> <a rel="nofollow" title="东莞市恒和昌玻璃" href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_477.html" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/201710/035b713b90274ba7b57ba109409be95e0.jpg" alt="东莞市恒和昌玻璃" width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/201710/035b713b90274ba7b57ba109409be95e0.jpg" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a rel="nofollow" title="东莞市恒和昌玻璃" href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_477.html" target="_blank">东莞市恒和昌玻璃</a></div> </dd> <dd> <div class="brandimgbox"> <a rel="nofollow" title="广州耐智特种玻璃" href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_479.html" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/201710/41ea75b043fa4b9eac7792e1681b69070.jpg" alt="广州耐智特种玻璃" width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/201710/41ea75b043fa4b9eac7792e1681b69070.jpg" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a rel="nofollow" title="广州耐智特种玻璃" href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_479.html" target="_blank">广州耐智特种玻璃</a></div> </dd> <dd> <div class="brandimgbox"> <a rel="nofollow" title="深圳市金阳光玻璃" href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_476.html" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/201710/f6175b2bf76a4bdb98297417d998201c0.jpg" alt="深圳市金阳光玻璃" width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/201710/f6175b2bf76a4bdb98297417d998201c0.jpg" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a rel="nofollow" title="深圳市金阳光玻璃" href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_476.html" target="_blank">深圳市金阳光玻璃</a></div> </dd> </dl> <div class="clear"></div> </div> </div> </li> <li id="mainCate-2" class="mainCate evenLeval"> <h4><span class="bnjts">></span><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/" title="产业玻璃专区">产业玻璃专区</a></h4> <table> <tr> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a12/" title="建筑玻璃">建筑玻璃</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a13/" title="装饰玻璃">装饰玻璃</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a110/" title="家具玻璃">家具玻璃</a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a121/" title="汽车玻璃">汽车玻璃</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a135/" title="光学玻璃">光学玻璃</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a171/" title="玻璃制品">玻璃制品</a></p> </td> </tr> </table> <div class="subCate" style="display: none;"> <ul class="bnjts"> <h4><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/" title="产业玻璃专区">产业玻璃专区</a></h4> <li class="bnjts"> <span class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a112/" title="钢化玻璃">钢化玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a113/" title="中空玻璃">中空玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a114/" title="夹胶玻璃">夹胶玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a115/" title="夹层玻璃">夹层玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a116/" title="防弹玻璃">防弹玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a117/" title="防火玻璃">防火玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a131/" title="镀膜玻ç’?>镀膜玻ç’?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a24/" title="幕墙玻璃">幕墙玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a119/" title="热弯玻璃">热弯玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a26/" title="Low-e玻璃">Low-e玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a28/" title="热反射玻ç’?>热反射玻ç’?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a404/" title="太阳能玻ç’?>太阳能玻ç’?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a30/" title="艺术玻璃">艺术玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a32/" title="夹丝玻璃">夹丝玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a391/" title="单向透视玻璃">单向透视玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a446/" title="玻璃隔断">玻璃隔断</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a57/" title="碎花玻璃">碎花玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a60/" title="门窗玻璃">门窗玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a151/" title="智能调光玻璃">智能调光玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a74/" title="玻璃卫浴">玻璃卫浴</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a81/" title="灯饰玻璃">灯饰玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a87/" title="家电玻璃">家电玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a118/" title="丝印玻璃">丝印玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a96/" title="ITO导电玻璃">ITO导电玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a137/" title="高硼硅玻ç’?>高硼硅玻ç’?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a132/" title="纳米玻璃">纳米玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a139/" title="仪表玻璃">仪表玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a136/" title="石英玻璃">石英玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a407/" title="手机玻璃">手机玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a418/" title="AR玻璃">AR玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a419/" title="AG玻璃">AG玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a449/" title="3D曲面玻璃">3D曲面玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a371/" title="玻璃ç“?>玻璃ç“?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a158/" title="玻璃æ?>玻璃æ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a161/" title="酒瓶">酒瓶</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a368/" title="玻璃ç½?>玻璃ç½?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a164/" title="医用玻璃">医用玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a170/" title="玻璃器皿">玻璃器皿</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a172/" title="日用玻璃">日用玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a335/" title="玻璃工艺å“?>玻璃工艺å“?/a> </span> </li> </ul> <ul class="bnjts"> <h4>地区</h4> <li class="bnjts"> <span class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/">不限</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l136/">江浙æ²?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l137/">华东åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l138/">华南åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l139/">华中åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l140/">华北åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l11/">北京</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l12/">天津</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l13/">上海</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l14/">重庆</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l15/">河北</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l16/">山西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l17/">台湾</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l18/">辽宁</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l19/">吉林</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l110/">黑龙æ±?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l111/">江苏</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l112/">浙江</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l113/">安徽</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l114/">福建</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l115/">江西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l116/">山东</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l117/">河南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l118/">湖北</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l119/">湖南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l120/">广东</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l121/">甘肃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l122/">四川</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l124/">贵州</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l125/">海南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l126/">云南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l127/">青海</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l128/">陕西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l129/">广西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l130/">西藏</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l131/">宁夏</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l132/">新疆</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l133/">内蒙å?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l134/">澳门</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a1/l135/">香港</a> </span> </li> </ul> <div class="brandlist"> <h4>品牌</h4> <dl> <dd> <div class="brandimgbox"> <a title="博裕城玻璃机æ¢? href="/pinpai/brandInfo_403.html" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/201412/20141209111014_0335.jpg" alt="博裕城玻璃机æ¢? width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/201412/20141209111014_0335.jpg" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a title="博裕城玻璃机æ¢? href="/pinpai/brandInfo_403.html" target="_blank">博裕城玻璃机æ¢?/a></div> </dd> <dd> <div class="brandimgbox"> <a title="新生代钢化玻ç’? href="/pinpai/brandInfo_221.html" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/20108/634187759905465000.gif" alt="新生代钢化玻ç’? width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/20108/634187759905465000.gif" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a title="新生代钢化玻ç’? href="/pinpai/brandInfo_221.html" target="_blank">新生代钢化玻ç’?/a></div> </dd> <dd> <div class="brandimgbox"> <a title="杭州亿超金刚çŸ? href="/pinpai/brandInfo_410.html" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/201507/20150707092803_3354.jpg" alt="杭州亿超金刚çŸ? width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/201507/20150707092803_3354.jpg" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a title="杭州亿超金刚çŸ? href="/pinpai/brandInfo_410.html" target="_blank">杭州亿超金刚çŸ?/a></div> </dd> <dd> <div class="brandimgbox"> <a title="奥朗玻璃机械" href="/pinpai/brandInfo_24.html" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/201504/20150420154818_0355.jpg" alt="奥朗玻璃机械" width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/201504/20150420154818_0355.jpg" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a title="奥朗玻璃机械" href="/pinpai/brandInfo_24.html" target="_blank">奥朗玻璃机械</a></div> </dd> </dl> <div class="clear"></div> </div> </div> </li> <li id="mainCate-3" class="mainCate evenLeval"> <h4><span class="bnjts">></span><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/" title="玻璃原片专区">玻璃原片专区</a></h4> <table> <tr> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a182/" title="浮法玻璃">ÈÕ±¾Âþ»­ÎÞÒíÎÚÈ«²ÊÂþ»­£ºæµ®æ³•çŽ»ç’ƒ</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a181/" title="玻璃原片">玻璃原片</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a183/" title="平板玻璃">平板玻璃</a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a186/" title="超薄玻璃">超薄玻璃</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a184/" title="格法玻璃">格法玻璃</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a187/" title="超白玻璃">超白玻璃</a></p> </td> </tr> </table> <div class="subCate" style="display: none;"> <ul class="bnjts"> <h4><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/" title="玻璃原片专区">玻璃原片专区</a></h4> <li class="bnjts"> <span class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a185/" title="压延玻璃">压延玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a188/" title="白玻">白玻</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a189/" title="茶玻">茶玻</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a190/" title="蓝玻">蓝玻</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a191/" title="灰玻">灰玻</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a192/" title="绿玻">绿玻</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a193/" title="玉石玻璃">玉石玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a401/" title="黑玻">黑玻</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a421/" title="水晶黄玻ç’?>水晶黄玻ç’?/a> </li> </ul> <ul class="bnjts"> <h4>地区</h4> <li class="bnjts"> <span class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/">不限</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l136/">江浙æ²?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l137/">华东åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l138/">华南åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l139/">华中åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l140/">华北åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l11/">北京</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l12/">天津</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l13/">上海</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l14/">重庆</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l15/">河北</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l16/">山西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l17/">台湾</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l18/">辽宁</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l19/">吉林</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l110/">黑龙æ±?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l111/">江苏</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l112/">浙江</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l113/">安徽</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l114/">福建</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l115/">江西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l116/">山东</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l117/">河南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l118/">湖北</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l119/">湖南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l120/">广东</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l121/">甘肃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l122/">四川</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l124/">贵州</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l125/">海南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l126/">云南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l127/">青海</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l128/">陕西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l129/">广西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l130/">西藏</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l131/">宁夏</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l132/">新疆</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l133/">内蒙å?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l134/">澳门</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/l135/">香港</a> </span> </li> </ul> <div class="brandlist"> <h4>品牌</h4> <dl> <dd> <div class="brandimgbox"> <a rel="nofollow" title="德宏誉玻璃机æ¢? href="/pinpai/brandInfo_192.html" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/20107/634152225978853750.jpg" alt="德宏誉玻璃机æ¢? width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/20107/634152225978853750.jpg" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a rel="nofollow" title="德宏誉玻璃机æ¢? href="/pinpai/brandInfo_192.html" target="_blank">德宏誉玻璃机æ¢?/a></div> </dd> <dd> <div class="brandimgbox"> <a rel="nofollow" title="华富达玻璃机æ¢? href="/pinpai/brandInfo_361.html" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/201610/20161020085927_9984.jpg" alt="华富达玻璃机æ¢? width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/201610/20161020085927_9984.jpg" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a rel="nofollow" title="华富达玻璃机æ¢? href="/pinpai/brandInfo_361.html" target="_blank">华富达玻璃机æ¢?/a></div> </dd> <dd> <div class="brandimgbox"> <a rel="nofollow" title="无锡耀皮玻ç’? href="/pinpai/brandInfo_358.html" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/201308/20130822081437_3635.jpg" alt="无锡耀皮玻ç’? width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/201308/20130822081437_3635.jpg" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a rel="nofollow" title="无锡耀皮玻ç’? href="/pinpai/brandInfo_358.html" target="_blank">无锡耀皮玻ç’?/a></div> </dd> <dd> <div class="brandimgbox"> <a rel="nofollow" title="东莞泰升玻璃" href="/pinpai/brandInfo_166.html" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/20101/633990717921056768.gif" alt="东莞泰升玻璃" width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/20101/633990717921056768.gif" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a rel="nofollow" title="东莞泰升玻璃" href="/pinpai/brandInfo_166.html" target="_blank">东莞泰升玻璃</a></div> </dd> </dl> <div class="clear"></div> </div> </div> </li> <li id="mainCate-4" class="mainCate evenLeval"> <h4><span class="bnjts">></span><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/" title="设备及配件专åŒ?>设备及配件专åŒ?/a></h4> <table> <tr> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a197/" title="玻璃机械">玻璃机械</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a408/" title="二手设备">二手设备</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a196/" title="检测设å¤?>检测设å¤?/a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a230/" title="机械配件">机械配件</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a231/" title="玻璃工具">玻璃工具</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a198/" title="生产çº?>生产çº?/a></p> </td> </tr> </table> <div class="subCate" style="display: none;"> <ul class="bnjts"> <h4><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/" title="设备及配件专åŒ?>设备及配件专åŒ?/a></h4> <li class="bnjts"> <span class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a198/" title="浮法玻璃生产çº?>浮法玻璃生产çº?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a199/" title="格法玻璃生产çº?>格法玻璃生产çº?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a200/" title="中空玻璃机械">中空玻璃机械</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a201/" title="夹层玻璃设备">夹层玻璃设备</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a202/" title="镀膜玻璃设å¤?>镀膜玻璃设å¤?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a203/" title="器皿玻璃机械">器皿玻璃机械</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a204/" title="钢化ç‚?>钢化ç‚?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a205/" title="热弯ç‚?>热弯ç‚?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a207/" title="磨边æœ?>磨边æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a208/" title="切割æœ?>切割æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a209/" title="清洗æœ?>清洗æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a210/" title="打孔æœ?>打孔æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a211/" title="喷砂æœ?>喷砂æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a215/" title="玻璃窑炉">玻璃窑炉</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a217/" title="折弯æœ?>折弯æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a221/" title="抛光æœ?>抛光æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a226/" title="吹瓶æœ?>吹瓶æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a228/" title="辊压æœ?>辊压æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a387/" title="强化设备">强化设备</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a411/" title="上片å?>上片å?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a414/" title="雕刻æœ?>雕刻æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a415/" title="刻绘æœ?>刻绘æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a423/" title="覆膜æœ?>覆膜æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a416/" title="磨砂æœ?>磨砂æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a433/" title="涂布æœ?>涂布æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a434/" title="打胶æœ?>打胶æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a252/" title="中空玻璃检测设å¤?>中空玻璃检测设å¤?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a253/" title="夹层玻璃检测设å¤?>夹层玻璃检测设å¤?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a254/" title="玻璃检测设å¤?>玻璃检测设å¤?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a255/" title="浮法玻璃检测设å¤?>浮法玻璃检测设å¤?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a256/" title="平板玻璃检测设å¤?>平板玻璃检测设å¤?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a232/" title="磨轮">磨轮</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a238/" title="玻璃刀">玻璃刀</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a239/" title="玻璃吸盘">玻璃吸盘</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a240/" title="玻璃钻头">玻璃钻头</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a243/" title="切割å?>切割å?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a244/" title="玻璃五金">玻璃五金</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a250/" title="玻璃吊带">玻璃吊带</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a374/" title="中空铝隔æ?>中空铝隔æ?/a> </span> </li> </ul> <ul class="bnjts"> <h4>地区</h4> <li class="bnjts"> <span class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3">不限</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l136/">江浙æ²?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l137/">华东åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l138/">华南åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l139/">华中åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l140/">华北åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l11/">北京</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l12/">天津</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l13/">上海</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l14/">重庆</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l15/">河北</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l16/">山西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l17/">台湾</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l18/">辽宁</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l19/">吉林</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l110/">黑龙æ±?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l111/">江苏</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l112/">浙江</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l113/">安徽</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l114/">福建</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l115/">江西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l116/">山东</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l117/">河南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l118/">湖北</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l119/">湖南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l120/">广东</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l121/">甘肃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l122/">四川</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l124/">贵州</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l125/">海南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l126/">云南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l127/">青海</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l128/">陕西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l129/">广西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l130/">西藏</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l131/">宁夏</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l132/">新疆</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l133/">内蒙å?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l134/">澳门</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a3/l135/">香港</a> </span> </li> </ul> <div class="brandlist"> <h4>品牌</h4> <dl> <dd> <div class="brandimgbox"> <a rel="nofollow" title="沙河现杰玻璃" href="/pinpai/brandInfo_448.html" target="_blank"> <img rel="nofollow" lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/201606/20160603160659_0998.jpg" alt="沙河现杰玻璃" width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/201606/20160603160659_0998.jpg" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a rel="nofollow" title="沙河现杰玻璃" href="/pinpai/brandInfo_448.html" target="_blank">沙河现杰玻璃</a></div> </dd> <dd> <div class="brandimgbox"> <a rel="nofollow" title="武汉超峰玻璃" href="/pinpai/brandInfo_397.html" target="_blank"> <img rel="nofollow" lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/201409/20140930154601_3051.jpg" alt="武汉超峰玻璃" width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/201409/20140930154601_3051.jpg" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a rel="nofollow" title="武汉超峰玻璃" href="/pinpai/brandInfo_397.html" target="_blank">武汉超峰玻璃</a></div> </dd> <dd> <div class="brandimgbox"> <a rel="nofollow" title="深圳富威玻璃" href="/pinpai/brandInfo_172.html" target="_blank"> <img rel="nofollow" lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/20101/634000158318711250.gif" alt="深圳富威玻璃" width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/20101/634000158318711250.gif" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a rel="nofollow" title="深圳富威玻璃" href="/pinpai/brandInfo_172.html" target="_blank">深圳富威玻璃</a></div> </dd> <dd> <div class="brandimgbox"> <a title="启明星玻ç’? rel="nofollow" href="/pinpai/brandInfo_412.html" target="_blank"> <img lazy="true" rel="nofollow" src="http://images.glass.cn/brand/201606/20160601083503_9993.jpg" alt="启明星玻ç’? width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/201606/20160601083503_9993.jpg" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a rel="nofollow" title="启明星玻ç’? href="/pinpai/brandInfo_412.html" target="_blank">启明星玻ç’?/a></div> </dd> </dl> <div class="clear"></div> </div> </div> </li> <li id="mainCate-5" class="mainCate evenLeval"> <h4><span class="bnjts">></span><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/" title="技术服务专åŒ?>技术服务专åŒ?/a></h4> <table> <tr> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a327/" title="玻璃技æœ?>玻璃技æœ?/a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a325/" title="玻璃软件">玻璃软件</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a326/" title="科研机构">科研机构</a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a393/" title="玻璃图库">玻璃图库</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a381/" title="产品认证">产品认证</a></p> </td> <td> <p><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a397/" title="窑炉设计">窑炉设计</a></p> </td> </tr> </table> <div class="subCate" style="display: none;"> <ul class="bnjts"> <h4><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/" title="技术服务专åŒ?>技术服务专åŒ?/a></h4> <li class="bnjts"> <span class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a334/" title="陶质焊补">陶质焊补</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a330/" title="建筑玻璃机构">建筑玻璃机构</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a331/" title="日用玻璃机构">日用玻璃机构</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a332/" title="玻璃机械机构">玻璃机械机构</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a333/" title="化工材料机构">化工材料机构</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a328/" title="玻璃切割软件">玻璃切割软件</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a329/" title="玻璃ERP软件">玻璃ERP软件</a> </span> </li> </ul> <ul class="bnjts"> <h4>地区</h4> <li class="bnjts"> <span class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/">不限</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l136/">江浙æ²?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l137/">华东åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l138/">华南åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l139/">华中åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l140/">华北åŒ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l11/">北京</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l12/">天津</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l13/">上海</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l14/">重庆</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l15/">河北</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l16/">山西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l17/">台湾</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l18/">辽宁</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l19/">吉林</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l110/">黑龙æ±?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l111/">江苏</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l112/">浙江</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l113/">安徽</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l114/">福建</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l115/">江西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l116/">山东</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l117/">河南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l118/">湖北</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l119/">湖南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l120/">广东</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l121/">甘肃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l122/">四川</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l124/">贵州</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l125/">海南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l126/">云南</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l127/">青海</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l128/">陕西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l129/">广西</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l130/">西藏</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l131/">宁夏</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l132/">新疆</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l133/">内蒙å?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l134/">澳门</a> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a5/l135/">香港</a> </span> </li> </ul> <div class="brandlist"> <h4>品牌</h4> <dl> <dd> <div class="brandimgbox"> <a rel="nofollow" title="杭州亿超金刚çŸ? href="/pinpai/brandInfo_410.html" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/201507/20150707092803_3354.jpg" alt="杭州亿超金刚çŸ? width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/201507/20150707092803_3354.jpg" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a rel="nofollow" title="杭州亿超金刚çŸ? href="/pinpai/brandInfo_410.html" target="_blank">杭州亿超金刚çŸ?/a></div> </dd> <dd> <div class="brandimgbox"> <a rel="nofollow" title="奥朗玻璃机械" href="/pinpai/brandInfo_24.html" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/201504/20150420154818_0355.jpg" alt="奥朗玻璃机械" width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/201504/20150420154818_0355.jpg" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a rel="nofollow" title="奥朗玻璃机械" href="/pinpai/brandInfo_24.html" target="_blank">奥朗玻璃机械</a></div> </dd> <dd> <div class="brandimgbox"> <a rel="nofollow" title="运通玻璃机ç”? href="/pinpai/brandInfo_179.html" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/20103/634044212874375000.gif" alt="运通玻璃机ç”? width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/20103/634044212874375000.gif" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a rel="nofollow" title="运通玻璃机ç”? href="/pinpai/brandInfo_179.html" target="_blank">运通玻璃机ç”?/a></div> </dd> <dd> <div class="brandimgbox"> <a rel="nofollow" title="奥凯无尘金刚ç ? href="/pinpai/brandInfo_135.html" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/brand/20096/633815346588125000.jpg" alt="奥凯无尘金刚ç ? width="100" border="0" height="60" data-original="http://images.glass.cn/brand/20096/633815346588125000.jpg" style="display: inline;"> </a> </div> <div class="brandtextBox"><a rel="nofollow" title="奥凯无尘金刚ç ? href="/pinpai/brandInfo_135.html" target="_blank">奥凯无尘金刚ç ?/a></div> </dd> </dl> <div class="clear"></div> </div> </div> </li> </ul> </div> </li> <li class="m"> <h3><a href="http://www.dahuota.cn/" title="ÈÕ±¾Âþ»­ÎÞÒíÎÚÈ«²ÊÂþ»­">ÈÕ±¾Âþ»­ÎÞÒíÎÚÈ«²ÊÂþ»­</a></h3> </li> <li class="s">|</li> <li class="m "> <h3><a title="产品中心" href="http://www.dahuota.cn/gongying/">产品中心</a></h3> </li> <li class="s">|</li> <li class="m"> <h3><a title="玻璃企业" href="http://www.dahuota.cn/gcompany/">玻璃企业</a></h3> </li> <li class="s">|</li> <li class="m"> <h3><a href="http://www.dahuota.cn/quote/">玻璃行情</a></h3> </li> <li class="s">|</li> <li class="m"> <h3><a title="采购信息" href="http://www.dahuota.cn/caigou/">采购信息</a></h3> </li> <li class="s">|</li> <li class="m"> <h3><a title="玻璃资讯" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/">玻璃资讯</a></h3> </li> <li class="s">|</li> <li class="m"> <h3><a title="招商加盟" href="http://www.dahuota.cn/jiameng/">招商加盟</a></h3> </li> <li class="s">|</li> <li class="m"> <h3><a title="玻璃人才" target="_blank">玻璃人才</a></h3> </li> <li class="s">|</li> <li class="m"> <h3><a title="玻璃品牌" href="http://www.dahuota.cn/pinpai/">玻璃品牌</a></h3> </li> <li class="s">|</li> <li class="m"> <h3><a title="玻璃展会" href="http://www.dahuota.cn/glassmeeting/">玻璃展会</a></h3> </li> <li class="s">|</li> <li class="m"> <h3><a title="玻璃百科" href="http://www.dahuota.cn/zhishi/">玻璃百科</a></h3> </li> <!--<li class="block"></li>--> <!-- 滑动å?--> </ul> </div> <div class="banner"> <div class="wp"> <div class="loginrbg"></div> <div class="rbanner"> <div class="loginr"> <div class="loginrtop" id="s_head_loginr_unlogin"> <!--未登录状æ€?-> <div class="loginrimg"> <a href="#" class="roundimgx"> <img lazy="true" alt="" src="http://meta.glass.cn/2017/images/userico.jpg" border="0"></a> </div> <h5>您好ï¼?br> 欢迎您来全球玻璃网!</h5> <p><a class="loginbut roundimgx">登录</a><a class="regbut roundimgx">注册</a></p> <!--登录状æ€?-> </div> <div class="loginrtop" id="s_head_loginr_logined" style="display: none;"> <div class="loginrimg"> <a href="#" class="roundimgx"> <img lazy="true" alt="" src="http://meta.glass.cn/2017/images/userico.jpg" border="0"></a> </div> <h5>您好ï¼?br> <a href="#" class="s_head_LoginName">网友用户å?/a><i id="s_head_Level_v" class="vipico roundimgx">V1</i></h5> <p><a >金币<b class="s_head_GoldCoin">0</b></a><a >留言<b class="s_head_leavewords">0</b>æ?/a></p> <div class="clear"></div> </div> <div class="loginrtop"> <h4><b>我是采购å•?/b><a href="http://www.dahuota.cn/trade/" class="roundimgx">找产å“?/a><a href="http://www.dahuota.cn/help/purchase.html" class="roundimgx">快速采è´?/a></h4> <h4><b>我是供应å•?/b><a class="roundimgx">发产å“?/a><a href="http://www.dahuota.cn/trade/buy.html" class="roundimgx">查看采购</a></h4> </div> <div class="newstars"> <div class="list_newstars"> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"> <p> 公告ï¼?a href="/glassnews/newsinfo_99016.html" target="_blank" title="全球玻璃ç½?019国庆节放假通知"> 全球玻璃ç½?019国庆节放假通知 </a> </p> <p> 通知ï¼?a href="/glassnews/newsinfo_98895.html" target="_blank" title="全球玻璃ç½?019中秋节放假通知"> 全球玻璃ç½?019中秋节放假通知 </a> </p> </li> <li class="bnjts"> <p> 公告ï¼?a href="/glassnews/newsinfo_98194.html" target="_blank" title="全球玻璃ç½?019端午节放假通知"> 全球玻璃ç½?019端午节放假通知 </a> </p> <p> 通知ï¼?a href="/glassnews/newsinfo_97261.html" target="_blank" title="全球玻璃ç½?019年春节放假通知"> 全球玻璃ç½?019年春节放假通知 </a> </p> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="qxwz"> <h4>旗下网站</h4> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"><a title="触控与电å­? href="http://www.dahuota.cn/touch.html" target="_blank"><i class="ico6"></i>触控与电å­?/a><span class="bnjts">触控与电子专åŒ?/span></li> <li class="bnjts"><a title="深加工玻璃网" href="http://www.dahuota.cn/Processing.html" target="_blank"><i class="ico1"></i>深加工玻ç’?/a><span class="bnjts">建筑、装饰玻ç’?/span></li> <li class="bnjts"><a title="玻璃机械ç½? href="http://www.dahuota.cn/Machinery.html" target="_blank"><i class="ico2"></i>玻璃机械ç½?/a><span class="bnjts">玻璃机械ç½?/span></li> <li class="bnjts"><a title="玻璃原片ç½? href="http://www.dahuota.cn/sheet.html" target="_blank"><i class="ico3"></i>玻璃原片ç½?/a><span class="bnjts">全国浮法玻璃基地</span></li> <li class="bnjts"><a title="玻璃人才ç½? target="_blank"><i class="ico5"></i>玻璃人才ç½?/a><span class="bnjts">找玻璃人才来这里</span></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="bd"> <ul class="bnjts"> <li style="background: url(//images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201909/132137942035011084.jpg) center 0px no-repeat rgb(252, 231, 168); position: absolute; width: 1583px; left: 0px; top: 0px; display: none;"><a target="_blank" rel="nofollow"></a></li> <li style="background: url(//images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201812/131885629200843875.jpg) center 0px no-repeat rgb(252, 231, 168); position: absolute; width: 1583px; left: 0px; top: 0px; display: none;"><a target="_blank" href="http://www.dahuota.cn/help/purchase.html" rel="nofollow"></a></li> </ul> </div> <div class="hd"> <ul class="bnjts"></ul> </div> <a class="prev" href="javascript:void(0)"><</a> <a class="next" href="javascript:void(0)">></a> </div> <div class="ad4box wp"> <div class="ad4box wp"> <ul class="bnjts"> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201710/131525987487001090.gif" alt="伯恩光学" width="290" height="80" border="0"><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" href="http://www.dahuota.cn/service/guanggao/default.html" target="_blank"> <img src="http://meta.glass.cn/2017/images/ad/default/290X80ad.gif" alt="广告招商" width="290" height="80" border="0"><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201912/132209509235369771.gif" alt="徐州文浩玻璃" width="290" height="80" border="0"><i class="adico"></i></a></li> <li class='y'><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://meta.glass.cn/2017/images/ad/nanbojituan2017.gif" alt="南玻集团" width="290" height="80" border="0"><i class="adico"></i></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="advbox wp" style="margin-top: 5px;"> <div class="dt_small"> <a rel="nofollow" target="_blank"><i class="adico"></i> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201910/132153244466089073.gif" alt=" 索奥斯(广东)玻璃技术股份有限公å? height="70"></a> </div> </div> <div class="indexhq wp"> <div class="indexhqz"> <div class="fubox"> <h5><em>æœ?/em><br /> åŠ?br /> é¡?br /> ç›?/h5> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/service/vip/"><i class="ico1"></i>金牌会员</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/service/guanggao/"><i class="ico2"></i>品牌广告</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/service/website/"><i class="ico3"></i>网站建设</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/service/shukan/index.html"><i class="ico4"></i>玻璃书刊</a></li> </ul> </div> <div class="topnewscon"> <h4>成功故事</h4> <dl> <dt><a title="喜讯:西努克玻璃机械在本平台达成订单额逾百ä¸? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo.aspx?id=62" target="_blank"> <img lazy="true" alt="喜讯:西努克玻璃机械在本平台达成订单额逾百ä¸? src="http://images.glass.cn/successSmall/201909/09378b07dfce4d2695f05d6737e1bca30.gif" border="0" width="80" /></a></dt> <dd> <h5><a title="喜讯:西努克玻璃机械在本平台达成订单额逾百ä¸? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo.aspx?id=62" target="_blank">喜讯:西努克玻璃机械在本平台达成订单额é€?..</a></h5> <p>2019/09/24</p> </dd> </dl> <ol> <li class="bnjts"><a title="加入金牌会员首月,莱州汉森斩èŽ?0万订å? href='//www.dahuota.cn/qyglassnews/successInfo_61.html' target="_blank"><i>1</i> 加入金牌会员首月,莱州汉æ£?.. </a> </li> <li class="bnjts"><a title="佛山市司达玻璃机械:通过全球玻璃网推广服务,撬动数百万订å? href='//www.dahuota.cn/qyglassnews/successInfo_60.html' target="_blank"><i>2</i> 佛山市司达玻璃机械:通过å…?.. </a> </li> <li class="bnjts"><a title="全球玻璃网携手日照奥鑫机械突破销售金额近千万" href='//www.dahuota.cn/qyglassnews/successInfo_59.html' target="_blank"><i>3</i> 全球玻璃网携手日照奥鑫机æ¢?.. </a> </li> <li class="bnjts"><a title="一个金牌会员,让你订单源源不断" href='//www.dahuota.cn/qyglassnews/successInfo_57.html' target="_blank"><i>4</i> 一个金牌会员,让你订单源源... </a> </li> <li class="bnjts"><a title="广州驰金:成功牵手全球玻璃网后订单不æ–? href='//www.dahuota.cn/qyglassnews/successInfo_56.html' target="_blank"><i>5</i> 广州驰金:成功牵手全球玻ç’?.. </a> </li> </ol> </div> </div> <div class="blhqbox"> <div class="blhqtop"> <h3><a title="受外地市场冲击,华东地区玻璃企业库存压力增加" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_99554.html" target="_blank">受外地市场冲击,华东地区玻璃企业库存压力增加</a></h3> <p>据国家统计局数据显示ï¼?019å¹?1月份,全国规模以上工业企业生产平板玻ç’?701万重量箱,同比增é•?.3%,环比下é™?..</p> <h6> <a href="/glassnews/newsinfo_99571.html" target="_blank" title="玻璃宽幅波动,短期建议在1450-1480区间交易">玻璃宽幅波动,短期建议在1450-1480区间交易...</a>   |   <a href="/glassnews/newsinfo_99564.html" target="_blank" title="玻璃行业度过了一个什么样çš?019å¹?>玻璃行业度过了一个什么样çš?019å¹?/a>   |   <a href="/glassnews/newsinfo_99562.html" target="_blank" title="以次充好 天津查获240多块假冒名牌汽车玻璃">以次充好 天津查获240多块假冒名牌汽车玻璃</a>   |   <a href="/glassnews/newsinfo_99561.html" target="_blank" title="沧州河间:工业设计“点石成金â€?擦亮玻璃产业“金名片â€?>沧州河间:工业设计“点石成金â€?擦亮玻璃äº?..</a>   |   <a href="/glassnews/newsinfo_99559.html" target="_blank" title="平板玻璃企业为什么治污缓慢?">平板玻璃企业为什么治污缓慢?</a> </h6> </div> <div class="blhqnews"> <h4><em class="y"><a title="玻璃行情" href="http://www.dahuota.cn/quote/" target="_blank">更多></a></em><a title="玻璃行情" href="http://www.dahuota.cn/quote/" target="_blank">玻璃行情</a></h4> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"><i>12æœ?3æ—?/i><a href='//www.dahuota.cn/quote/quoteinfo_43364.html' title="12æœ?3日全球玻璃网玻璃移门价格行情" target="_blank">12æœ?3日全球玻璃网玻璃移门价格行情</a></li> <li class="bnjts"><i>12æœ?3æ—?/i><a href='//www.dahuota.cn/quote/quoteinfo_43363.html' title="12æœ?3日全球玻璃网彩绘玻璃价格行情" target="_blank">12æœ?3日全球玻璃网彩绘玻璃价格行情</a></li> <li class="bnjts"><i>12æœ?3æ—?/i><a href='//www.dahuota.cn/quote/quoteinfo_43362.html' title="12æœ?3日全球玻璃网彩色玻璃价格行情" target="_blank">12æœ?3日全球玻璃网彩色玻璃价格行情</a></li> <li class="bnjts"><i>12æœ?3æ—?/i><a href='//www.dahuota.cn/quote/quoteinfo_43353.html' title="12æœ?3日郑州天明玻璃有限公司建筑玻璃价格行æƒ? target="_blank">12æœ?3日郑州天明玻璃有限公司建筑玻璃价格行æƒ?/a></li> <li class="bnjts"><i>12æœ?3æ—?/i><a href='//www.dahuota.cn/quote/quoteinfo_43360.html' title="12æœ?3日佛山驰金玻璃科技有限公司彩釉玻璃价格行情" target="_blank">12æœ?3日佛山驰金玻璃科技有限公司彩釉玻璃价格行情</a></li> <li class="bnjts"><i>12æœ?3æ—?/i><a href='//www.dahuota.cn/quote/quoteinfo_43361.html' title="12æœ?3日全球玻璃网彩釉玻璃价格行情" target="_blank">12æœ?3日全球玻璃网彩釉玻璃价格行情</a></li> </ul> </div> <div class="blhqck"> <h4><em class="y"><a title="玻璃参考行æƒ? href="http://www.dahuota.cn/quote/" target="_blank">更多></a></em><a title="玻璃参考行æƒ? href="http://www.dahuota.cn/quote/" target="_blank">玻璃参考行æƒ?/a></h4> <dl> <dt><a href="http://www.dahuota.cn/quote/shiyingsha_408.html" target="_blank">二手设备生产厂家价格</a></dt> <dd>150500.00å…?/dd> <dt><a href="http://www.dahuota.cn/quote/shiyingsha_22.html" target="_blank">防火玻璃统计价格</a></dt> <dd>139.29å…?/dd> <dt><a href="http://www.dahuota.cn/quote/shiyingsha_23.html" target="_blank">镀膜玻璃厂批发价格</a></dt> <dd>101.23å…?/dd> <dt><a href="http://www.dahuota.cn/quote/shiyingsha_183.html" target="_blank">平板玻璃最新价æ ?/a></dt> <dd>19.08å…?/dd> <dt><a href="http://www.dahuota.cn/quote/shiyingsha_121.html" target="_blank">汽车玻璃厂家报价</a></dt> <dd>89.20å…?/dd> <dt><a href="http://www.dahuota.cn/quote/shiyingsha_386.html" target="_blank">喷绘机行情统计价æ ?/a></dt> <dd>64333.33å…?/dd> <dt><a href="http://www.dahuota.cn/quote/shiyingsha_414.html" target="_blank">雕刻机生产厂家价æ ?/a></dt> <dd>66857.14å…?/dd> <dt><a href="http://www.dahuota.cn/quote/shiyingsha_30.html" target="_blank">艺术玻璃生产线价æ ?/a></dt> <dd>378.00å…?/dd> <dt><a href="http://www.dahuota.cn/quote/shiyingsha_411.html" target="_blank">上片台最新报ä»?/a></dt> <dd>140000.00å…?/dd> <dt><a href="http://www.dahuota.cn/quote/shiyingsha_416.html" target="_blank">磨砂机设备最新价æ ?/a></dt> <dd>26800.00å…?/dd> <dt><a href="http://www.dahuota.cn/quote/shiyingsha_35.html" target="_blank">装饰玻璃统计价格</a></dt> <dd>123.31å…?/dd> <dt><a href="http://www.dahuota.cn/quote/shiyingsha_32.html" target="_blank">夹丝玻璃厂家批发</a></dt> <dd>147.50å…?/dd> <dt><a href="http://www.dahuota.cn/quote/shiyingsha_30.html" target="_blank">艺术玻璃统计最新价æ ?/a></dt> <dd>319.33å…?/dd> <dt><a href="http://www.dahuota.cn/quote/shiyingsha_33.html" target="_blank">夹层玻璃厂家价格统计</a></dt> <dd>440.00å…?/dd> <dt style="width: 50%;"><a href="http://www.dahuota.cn/quote/" target="_blank">更多玻璃行情 >></a></dt> </dl> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="jp_vip"> <div class="hd"> <h4><a title="玻璃企业" href="http://www.dahuota.cn/gcompany/" target="_blank">推荐金牌会员</a></h4> <span class="bnjts"><a class="next"><i class="arrow1"></i><i class="arrow2"></i></a><a class="prev"><i class="arrow1"></i><i class="arrow2"></i></a></span> </div> <div class="bd"> <ul class="picList"> <li class="bnjts"><a title="东源县森财矿业开发有限责任公å? target="_blank">东源县森财矿业开发有限责ä»?..</a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="绍兴优格玻璃销售有限公å? target="_blank">绍兴优格玻璃销售有限公å?/a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="莱州汉森建材有限公司" target="_blank">莱州汉森建材有限公司</a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="佛山市顺德区贺氏玻璃机械有限公司" target="_blank">佛山市顺德区贺氏玻璃机械æœ?..</a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="秦皇岛永盈玻璃有限公å? target="_blank">秦皇岛永盈玻璃有限公å?/a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="江苏省淮安市鸿雅新型装饰材料有限公司" target="_blank">江苏省淮安市鸿雅新型装饰æ?..</a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="德昌县志能稀土有限责任公å? target="_blank">德昌县志能稀土有限责任公å?..</a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="深圳市粤宝信实业有限公司" target="_blank">深圳市粤宝信实业有限公司</a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="上海伟凯玻璃制品有限公司" target="_blank">上海伟凯玻璃制品有限公司</a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="杭州双和玻璃制造有限公å? target="_blank">杭州双和玻璃制造有限公å?/a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="无锡市甲禾玻璃科技有限公司" target="_blank">无锡市甲禾玻璃科技有限公司...</a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="唐山启明星玻璃深加工有限公司" target="_blank">唐山启明星玻璃深加工有限å…?..</a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="淄博佳卉色釉料厂" target="_blank">淄博佳卉色釉料厂</a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="河北斗百玻璃有限公司" target="_blank">河北斗百玻璃有限公司</a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="徐州宏辉玻璃制品有限公司 " target="_blank">徐州宏辉玻璃制品有限公司</a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="江苏金桥玻璃科技有限公司" target="_blank">江苏金桥玻璃科技有限公司</a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="巩义市德立喷砂磨料有限公å? target="_blank">巩义市德立喷砂磨料有限公å?..</a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="莱芜市泓宇玻璃有限公å? target="_blank">莱芜市泓宇玻璃有限公å?/a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="山东一线阳光玻璃有限公å? target="_blank">山东一线阳光玻璃有限公å?/a><em class="gold"></em></li> <li class="bnjts"><a title="沙河市力中商贸有限公å? target="_blank">沙河市力中商贸有限公å?/a><em class="gold"></em></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="indexbw wp"> <div class="bwfocus"> <i class="adico"></i> <ul class="pic"> <li class="bnjts"><a rel="nofollow" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201909/132124850928972396.jpg" alt="山东临朐县方正玻璃加工厂" /></a></li> </ul> <ul class="hd"> <li class="bnjts"></li> </ul> </div> <div class="bwScroll"> <div class="hd"> <a class="next">></a> <ul class="bnjts"></ul> <a class="prev"><</a> <span class="pageState"></span> <h4>至尊标王<a title="玻璃标王" href="http://www.dahuota.cn/service/biaowang/" target="_blank">什么是标王ï¼?/a></h4> </div> <div class="bd"> <ul class="picList"> <li class="bnjts"> <div class="pic"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a204/" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/bizSmall//201702/1b1fb0e0357f4f708af411c9a9b4f22210701.jpg" /></a> </div> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a204/" target="_blank">钢化生产çº?/a></h5> <p><a target="_blank">索奥斯(广东)玻璃技术股份有限公å?/a></p> <em class="bw_ico"></em> </li> <li class="bnjts"> <div class="pic"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a210/" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/bizSmall//201709/7bd37726d49d4652ae4a11908a226340204485.jpg" /></a> </div> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a210/" target="_blank">激光玻璃打孔机</a></h5> <p><a target="_blank">上海致凯捷激光科技有限公司</a></p> <em class="bw_ico"></em> </li> <li class="bnjts"> <div class="pic"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a17/" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/bizSmall//201402/20140221171520_1562.jpg" /></a> </div> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a17/" target="_blank">钢化玻璃</a></h5> <p><a target="_blank">山东临朐县方正玻璃加工厂</a></p> <em class="bw_ico"></em> </li> <li class="bnjts"> <div class="pic"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a157/" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/bizSmall//201601/20160129152131_8598.jpg" /></a> </div> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a157/" target="_blank">玻璃ç“?/a></h5> <p><a target="_blank">徐州安吉玻璃制品有限公司</a></p> <em class="bw_ico"></em> </li> <li class="bnjts"> <div class="pic"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a73/" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/bizSmall//201511/20151101125620_7799.jpg" /></a> </div> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a73/" target="_blank">调光玻璃</a></h5> <p><a target="_blank">北京明华金滢玻璃有限公司</a></p> <em class="bw_ico"></em> </li> <li class="bnjts"> <div class="pic"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a335/" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/bizSmall//201711/8f75a8597eaa448fbae71d7aeed20ef896065.jpg" /></a> </div> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a335/" target="_blank">软木板块</a></h5> <p><a target="_blank">广州金腾软木制品有限公司</a></p> <em class="bw_ico"></em> </li> <li class="bnjts"> <div class="pic"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a22/" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/bizSmall//201903/9a504eb2f38f4007bb4b6c98f7a50ca9452974.jpg" /></a> </div> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a22/" target="_blank">防火玻璃</a></h5> <p><a target="_blank">江苏佳成特种玻璃制造有限公å?/a></p> <em class="bw_ico"></em> </li> <li class="bnjts"> <div class="pic"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a157/" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/bizSmall//201812/100f7aa919ea46bb87df518415e524ce457176.jpg" /></a> </div> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a157/" target="_blank">玻璃ç“?/a></h5> <p><a target="_blank">徐州艺翔玻璃制品有限公司</a></p> <em class="bw_ico"></em> </li> <li class="bnjts"> <div class="pic"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a163/" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/bizSmall//201503/20150319113101_2500.jpg" /></a> </div> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a163/" target="_blank">饮料ç“?/a></h5> <p><a target="_blank">徐州嘉隆玻璃制品有限公司</a></p> <em class="bw_ico"></em> </li> <li class="bnjts"> <div class="pic"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a110/" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/bizSmall//201211/20121108172438_7933.jpg" /></a> </div> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a110/" target="_blank">家具玻璃</a></h5> <p><a target="_blank">东莞泰升玻璃有限公司</a></p> <em class="bw_ico"></em> </li> <li class="bnjts"> <div class="pic"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a647/" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/bizSmall//201712/53d87448374146db919bcf9d8f29d6f5150659.jpg" /></a> </div> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a647/" target="_blank">玻璃磨边æœ?/a></h5> <p><a target="_blank">佛山市顺德区巨钢深工玻璃机械有限公司</a></p> <em class="bw_ico"></em> </li> <li class="bnjts"> <div class="pic"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a22/" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/bizSmall//201409/20140905173705_8119.jpg" /></a> </div> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a22/" target="_blank">防火玻璃</a></h5> <p><a target="_blank">鹤山市三鼎防火玻璃有限公å?/a></p> <em class="bw_ico"></em> </li> <li class="bnjts"> <div class="pic"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a204/" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/bizSmall//201404/20140401111242_3671.jpg" /></a> </div> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a204/" target="_blank">钢化ç‚?/a></h5> <p><a target="_blank">洛阳奥图机械设备有限公司</a></p> <em class="bw_ico"></em> </li> <li class="bnjts"> <div class="pic"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a30/" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/bizSmall//201503/20150309162427_4474.jpg" /></a> </div> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a30/" target="_blank">艺术玻璃</a></h5> <p><a target="_blank">沙河市鑫地玻璃经销éƒ?/a></p> <em class="bw_ico"></em> </li> <li class="bnjts"> <div class="pic"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a408/" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/bizSmall//201612/32337db4baf04449998d33623b65404d156083.jpg" /></a> </div> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a408/" target="_blank">二手玻璃机械</a></h5> <p><a target="_blank">济南铭达机械设备有限公司</a></p> <em class="bw_ico"></em> </li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="adbox wp"> <ul class="bnjts"> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201910/132169030218834049.gif" width="230" height="80" alt="北京海顺通技术有限公å?><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://meta.glass.cn/2017/images/ad/northglass2016.gif" width="230" height="80" alt="洛阳北方玻璃技术股份有限公å?><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201906/132052412665238386.gif" width="230" height="80" alt="广州金腾软木制品有限公司"><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" href="http://www.dahuota.cn/c_suzhoujiuqi/" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201905/132037486719576452.gif" width="230" height="80" alt="苏州久其玻璃有限公司"><i class="adico"></i></a></li> <li class='y'><a rel="nofollow" href="http://www.dahuota.cn/service/guanggao/default.html" target="_blank"> <img src="http://meta.glass.cn/2017/images/ad/default/230X80ad.gif" width="230" height="80" alt="广告招商"><i class="adico"></i></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="qybjbox wp"> <div class="qybjboxtit"> <p> <a title="采购钢化玻璃" href="http://www.dahuota.cn/trade/buylist.aspx?keyword=%E9%92%A2%E5%8C%96%E7%8E%BB%E7%92%83" target="_blank">钢化玻璃</a> <a title="采购浮法玻璃" href="http://www.dahuota.cn/trade/buylist.aspx?keyword=%E6%B5%AE%E6%B3%95%E7%8E%BB%E7%92%83" target="_blank">浮法玻璃</a> <a title="采购防火玻璃" href="http://www.dahuota.cn/trade/buylist.aspx?keyword=%E9%98%B2%E7%81%AB%E7%8E%BB%E7%92%83" target="_blank">防火玻璃</a> <a href="http://www.dahuota.cn/quote/huagongyuanliaojibolicailiao_4.html" title="化工原料及玻璃材料专区价æ ?>化工原料及玻璃材料专åŒ?/a> <a title="采购中空玻璃" href="http://www.dahuota.cn/trade/buylist.aspx?keyword=%E4%B8%AD%E7%A9%BA%E7%8E%BB%E7%92%83" target="_blank">中空玻璃</a> <a title="采购玻璃ç“? href="http://www.dahuota.cn/trade/buylist.aspx?keyword=%E7%8E%BB%E7%92%83%E7%93%B6" target="_blank">玻璃ç“?/a> <a title="采购磨边æœ? href="http://www.dahuota.cn/trade/buylist.aspx?keyword=%E7%A3%A8%E8%BE%B9%E6%9C%BA" target="_blank">磨边æœ?/a> <a title="采购镀膜玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/trade/buylist.aspx?keyword=%E9%95%80%E8%86%9C%E7%8E%BB%E7%92%83" target="_blank">镀膜玻ç’?/a> <a title="采购金刚è½? href="http://www.dahuota.cn/trade/buylist.aspx?keyword=%E9%87%91%E5%88%9A%E8%BD%AE" target="_blank">金刚è½?/a> <a title="采购切割æœ? href="http://www.dahuota.cn/trade/buylist.aspx?keyword=%E5%88%87%E5%89%B2%E6%9C%BA" target="_blank">切割æœ?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/trade/bqtppicapgky.html">全部采购 ></a> </p> <h4><a href="http://www.dahuota.cn/trade/buy.html">采购中心</a></h4> </div> <div class="qybjfocus"> <i class="adico"></i> <ul class="pic"> <li class="bnjts"><a rel="nofollow" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201911/132181963993191161.gif" alt="北京博悦华通玻璃有限公å? /></a></li> </ul> <ul class="hd"> <li class="bnjts"></li> </ul> </div> <div class="cgzx"> <div class="quote_tishi"> <ul class="bnjts"> <li class="w_0">姓名</li> <li class="w_1">产品名称</li> <li class="w_2">规格要求</li> <li class="w_3">数量</li> <li class="w_4">所在地</li> <li class="w_5">价格要求</li> <li class="w_6">日期</li> <li class="w_7">操作</li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <ul class="company_baojia"> <li class="bnjts"> <div class="w_0">帅先ç”?/div> <div class="w_1" title="采购钢化夹胶玻璃">采购钢化夹胶玻璃</div> <div class="w_2"> ç”µè®®</div> <div class="w_3">几十平方</div> <div class="w_4">广东-广州</div> <div class="w_5">电议</div> <div class="w_6">12-23</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" href="http://www.dahuota.cn/trade/caigouinfo_96748.html" target="_blank" title="查看订单">订单</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_0">刘先ç”?/div> <div class="w_1" title="采购钢化玻璃">采购钢化玻璃</div> <div class="w_2"> ç”µè®®</div> <div class="w_3">300平方</div> <div class="w_4">广东-惠州</div> <div class="w_5">电议</div> <div class="w_6">12-23</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" href="http://www.dahuota.cn/trade/caigouinfo_96747.html" target="_blank" title="查看订单">订单</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_0">罗先ç”?/div> <div class="w_1" title="采购钢化夹胶玻璃">采购钢化夹胶玻璃</div> <div class="w_2"> ç”µè®®</div> <div class="w_3">1万平æ–?/div> <div class="w_4">福建-龙岩</div> <div class="w_5">电议</div> <div class="w_6">12-23</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" href="http://www.dahuota.cn/trade/caigouinfo_96746.html" target="_blank" title="查看订单">订单</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_0">陆先ç”?/div> <div class="w_1" title="采购中空夹胶玻璃">采购中空夹胶玻璃</div> <div class="w_2"> ç”µè®®</div> <div class="w_3">200多平æ–?æœ?/div> <div class="w_4">福建-福州</div> <div class="w_5">电议</div> <div class="w_6">12-23</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" href="http://www.dahuota.cn/trade/caigouinfo_96745.html" target="_blank" title="查看订单">订单</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_0">孙先ç”?/div> <div class="w_1" title="采购夹胶玻璃">采购夹胶玻璃</div> <div class="w_2"> ç”µè®®</div> <div class="w_3">500-600平方</div> <div class="w_4">广东-广州</div> <div class="w_5">电议</div> <div class="w_6">12-23</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" href="http://www.dahuota.cn/trade/caigouinfo_96744.html" target="_blank" title="查看订单">订单</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_0">廖先ç”?/div> <div class="w_1" title="采购磨轮">采购磨轮</div> <div class="w_2"> ç”µè®®</div> <div class="w_3">长期采购</div> <div class="w_4">江苏-苏州</div> <div class="w_5">电议</div> <div class="w_6">12-23</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" href="http://www.dahuota.cn/trade/caigouinfo_96743.html" target="_blank" title="查看订单">订单</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_0">朱先ç”?/div> <div class="w_1" title="采购钢化中空Low-e玻璃">采购钢化中空Low-e玻璃</div> <div class="w_2"> ç”µè®®</div> <div class="w_3">10万(长期采购ï¼?/div> <div class="w_4">浙江-金华</div> <div class="w_5">电议</div> <div class="w_6">12-23</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" href="http://www.dahuota.cn/trade/caigouinfo_96742.html" target="_blank" title="查看订单">订单</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_0">刘女å£?/div> <div class="w_1" title="采购钢化Low-e玻璃">采购钢化Low-e玻璃</div> <div class="w_2"> ç”µè®®</div> <div class="w_3">6-7万平æ–?/div> <div class="w_4">山西-运城</div> <div class="w_5">电议</div> <div class="w_6">12-23</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" href="http://www.dahuota.cn/trade/caigouinfo_96741.html" target="_blank" title="查看订单">订单</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_0">周先ç”?/div> <div class="w_1" title="采购钢化中空玻璃">采购钢化中空玻璃</div> <div class="w_2">电议</div> <div class="w_3">200多平æ–?/div> <div class="w_4">江苏-泰州</div> <div class="w_5">电议</div> <div class="w_6">12-23</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" href="http://www.dahuota.cn/trade/caigouinfo_96740.html" target="_blank" title="查看订单">订单</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_0">陈先ç”?/div> <div class="w_1" title="采购钢化玻璃">采购钢化玻璃</div> <div class="w_2"> ç”µè®®</div> <div class="w_3">20平米</div> <div class="w_4">浙江-杭州</div> <div class="w_5">电议</div> <div class="w_6">12-23</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" href="http://www.dahuota.cn/trade/caigouinfo_96739.html" target="_blank" title="查看订单">订单</a></div> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="cjFocus"> <div class="fbcpbut"><a target="_blank" title="发布产品" >发布产品</a></div> <h4><em>最新成交榜</em></h4> <ul class="m2list"> <li class="bnjts"> <a title="济南贝佳数控设备有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_55.html" target="_blank">济南贝佳数控设备有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>5</em>笔 成交额:<em>83</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="山东方鼎安全玻璃有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_50.html" target="_blank">山东方鼎安全玻璃有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>200</em>笔 成交额:<em>2000</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="广州特锐玻璃工具有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_54.html" target="_blank">广州特锐玻璃工具有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>50</em>笔 成交额:<em>15</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="洛阳港信玻璃技术有限公司成功故äº? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_40.html" target="_blank">洛阳港信玻璃技术有限公å?/a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>14</em>笔 成交额:<em>1440</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="济南华远数控设备有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_43.html" target="_blank">济南华远数控设备有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>3</em>笔 成交额:<em>300,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="秦皇岛允铄玻璃有限公司成功故äº? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_52.html" target="_blank">秦皇岛允铄玻璃有限公å?/a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>10</em>笔 成交额:<em>720,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="佛山市满菱玻璃机械有限公司成功故äº? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_45.html" target="_blank">佛山市满菱玻璃机械有限公å?/a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>10</em>笔 成交额:<em>700,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="陈氏亮洁玻璃设备有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_49.html" target="_blank">陈氏亮洁玻璃设备有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>128</em>笔 成交额:<em>300</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="四川振兴安全玻璃有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_44.html" target="_blank">四川振兴安全玻璃有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>30</em>笔 成交额:<em>300,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="泰州市飞跃玻璃仪器厂成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_42.html" target="_blank">泰州市飞跃玻璃仪器厂</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>2000</em>笔 成交额:<em>3000</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="徐州梦飞玻璃制品有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_41.html" target="_blank">徐州梦飞玻璃制品有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>8</em>笔 成交额:<em>40,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司成功故äº? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_47.html" target="_blank">秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公å?/a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>3</em>笔 成交额:<em>39,200</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="济南贝佳数控设备有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_55.html" target="_blank">济南贝佳数控设备有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>5</em>笔 成交额:<em>83</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="山东方鼎安全玻璃有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_50.html" target="_blank">山东方鼎安全玻璃有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>200</em>笔 成交额:<em>2000</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="广州特锐玻璃工具有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_54.html" target="_blank">广州特锐玻璃工具有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>50</em>笔 成交额:<em>15</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="洛阳港信玻璃技术有限公司成功故äº? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_40.html" target="_blank">洛阳港信玻璃技术有限公å?/a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>14</em>笔 成交额:<em>1440</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="济南华远数控设备有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_43.html" target="_blank">济南华远数控设备有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>3</em>笔 成交额:<em>300,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="秦皇岛允铄玻璃有限公司成功故äº? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_52.html" target="_blank">秦皇岛允铄玻璃有限公å?/a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>10</em>笔 成交额:<em>720,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="佛山市满菱玻璃机械有限公司成功故äº? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_45.html" target="_blank">佛山市满菱玻璃机械有限公å?/a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>10</em>笔 成交额:<em>700,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="陈氏亮洁玻璃设备有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_49.html" target="_blank">陈氏亮洁玻璃设备有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>128</em>笔 成交额:<em>300</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="四川振兴安全玻璃有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_44.html" target="_blank">四川振兴安全玻璃有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>30</em>笔 成交额:<em>300,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="泰州市飞跃玻璃仪器厂成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_42.html" target="_blank">泰州市飞跃玻璃仪器厂</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>2000</em>笔 成交额:<em>3000</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="徐州梦飞玻璃制品有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_41.html" target="_blank">徐州梦飞玻璃制品有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>8</em>笔 成交额:<em>40,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="重庆天晶玻璃制品有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_46.html" target="_blank">重庆天晶玻璃制品有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>600</em>笔 成交额:<em>60,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司成功故äº? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_47.html" target="_blank">秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公å?/a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>3</em>笔 成交额:<em>39,200</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="济南贝佳数控设备有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_55.html" target="_blank">济南贝佳数控设备有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>5</em>笔 成交额:<em>83</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="山东方鼎安全玻璃有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_50.html" target="_blank">山东方鼎安全玻璃有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>200</em>笔 成交额:<em>2000</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="广州特锐玻璃工具有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_54.html" target="_blank">广州特锐玻璃工具有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>50</em>笔 成交额:<em>15</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="洛阳港信玻璃技术有限公司成功故äº? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_40.html" target="_blank">洛阳港信玻璃技术有限公å?/a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>14</em>笔 成交额:<em>1440</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="济南华远数控设备有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_43.html" target="_blank">济南华远数控设备有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>3</em>笔 成交额:<em>300,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="秦皇岛允铄玻璃有限公司成功故äº? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_52.html" target="_blank">秦皇岛允铄玻璃有限公å?/a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>10</em>笔 成交额:<em>720,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"><a title="佛山市满菱玻璃机械有限公司成功故äº? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_45.html" target="_blank">佛山市满菱玻璃机械有限公å?/a><em class="gold"></em><p class="chenegjiaowz">成交数:<em>10</em>笔 成交额:<em>700,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="陈氏亮洁玻璃设备有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_49.html" target="_blank">陈氏亮洁玻璃设备有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>128</em>笔 成交额:<em>300</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="四川振兴安全玻璃有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_44.html" target="_blank">四川振兴安全玻璃有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>30</em>笔 成交额:<em>300,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="泰州市飞跃玻璃仪器厂成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_42.html" target="_blank">泰州市飞跃玻璃仪器厂</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>2000</em>笔 成交额:<em>3000</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="徐州梦飞玻璃制品有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_41.html" target="_blank">徐州梦飞玻璃制品有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>8</em>笔 成交额:<em>40,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="重庆天晶玻璃制品有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_46.html" target="_blank">重庆天晶玻璃制品有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>600</em>笔 成交额:<em>60,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司成功故äº? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_47.html" target="_blank">秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公å?/a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>3</em>笔 成交额:<em>39,200</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="济南贝佳数控设备有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_55.html" target="_blank">济南贝佳数控设备有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>5</em>笔 成交额:<em>83</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="山东方鼎安全玻璃有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_50.html" target="_blank">山东方鼎安全玻璃有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>200</em>笔 成交额:<em>2000</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="广州特锐玻璃工具有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_54.html" target="_blank">广州特锐玻璃工具有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>50</em>笔 成交额:<em>15</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="洛阳港信玻璃技术有限公司成功故äº? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_40.html" target="_blank">洛阳港信玻璃技术有限公å?/a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>14</em>笔 成交额:<em>1440</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="济南华远数控设备有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_43.html" target="_blank">济南华远数控设备有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>3</em>笔 成交额:<em>300,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="秦皇岛允铄玻璃有限公司成功故äº? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_52.html" target="_blank">秦皇岛允铄玻璃有限公å?/a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>10</em>笔 成交额:<em>720,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="佛山市满菱玻璃机械有限公司成功故äº? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_45.html" target="_blank">佛山市满菱玻璃机械有限公å?/a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>10</em>笔 成交额:<em>700,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="陈氏亮洁玻璃设备有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_49.html" target="_blank">陈氏亮洁玻璃设备有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>128</em>笔 成交额:<em>300</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="四川振兴安全玻璃有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_44.html" target="_blank">四川振兴安全玻璃有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>30</em>笔 成交额:<em>300,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="泰州市飞跃玻璃仪器厂成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_42.html" target="_blank">泰州市飞跃玻璃仪器厂</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>2000</em>笔 成交额:<em>3000</em>万元</p> </li> <li class="bnjts"> <a title="徐州梦飞玻璃制品有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_41.html" target="_blank">徐州梦飞玻璃制品有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>8</em>笔 成交额:<em>40,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="重庆天晶玻璃制品有限公司成功故事" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_46.html" target="_blank">重庆天晶玻璃制品有限公司</a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>600</em>笔 成交额:<em>60,000</em>å…?/p> </li> <li class="bnjts"> <a title="秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司成功故äº? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successInfo_47.html" target="_blank">秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公å?/a><em class="gold"></em> <p class="chenegjiaowz">成交数:<em>3</em>笔 成交额:<em>39,200</em>å…?/p> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="adbox wp"> <ul class="bnjts"> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201907/132064285003762781.gif" width="230" alt="上海捷成锐玻璃机æ¢? height="80" /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" href="http://www.dahuota.cn/c_qicaiyang/" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201904/131994497247883530.gif" width="230" alt="柳州市七彩阳光安全玻璃有限公å? height="80" /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201910/132153254408427743.gif" width="230" alt="索奥斯(广东)玻璃技术股份有限公å? height="80" /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201903/131968571575330328.gif" width="230" alt="江苏佳成特种玻璃制造有限公å? height="80" /><i class="adico"></i></a></li> <li class='y'><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://meta.glass.cn/2017/images/ad/xfr2016.gif" width="230" alt="江苏新富瑞节能玻璃有限公å? height="80" /><i class="adico"></i></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="qybjbox wp"> <div class="qybjboxtit"> <p> <a target="_blank" title="玻璃原片" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/">玻璃原片</a> <a target="_blank" title="建筑玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a12/">建筑玻璃</a> <a target="_blank" title="装饰玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a13/">装饰玻璃</a> <a target="_blank" title="家电玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a80/">家电玻璃</a> <a target="_blank" title="灯饰玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a81/">家具玻璃</a> <a target="_blank" title="电子、仪表玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a10/">电子、仪表玻ç’?/a> <a target="_blank" title="汽车玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a9/">汽车玻璃</a> <a target="_blank" title="玻璃制品" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a171/">玻璃制品</a> <a target="_blank" title="玻璃机械" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a194/">玻璃机械</a> <a target="_blank" title="配件及工å…? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a195/">配件及工å…?/a> <a target="_blank" title="玻璃原材æ–? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a4/">玻璃原材æ–?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/trade/sellindex.aspx?keyword=">更多产品 ></a> </p> <h4><a href="http://www.dahuota.cn/trade/sellindex.aspx?keyword=">玻璃市场</a></h4> </div> <div class="categorybox"> <div class="leibie" onmouseover="this.className='leibie leibieOver'" onmouseout="this.className='leibie'"> <h2 class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃原片" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a2/">玻璃原片</a></h2> <div class="clr"> </div> <div class="leibie_content"> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="浮法玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a182/">浮法玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="格法玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a184/">格法玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="超薄玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a186/">超薄玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="白玻" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a188/">白玻</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="茶玻" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a189/">茶玻</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="超白玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a187/">超白玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="平板玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a183/">平板玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="压延玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a185/">压延玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="蓝玻" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a190/">蓝玻</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="灰玻" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a191/">灰玻</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玉石玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a193/">玉石玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="绿玻" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a192/">绿玻</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="黑玻" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a401/">黑玻</a></li> </ul> </div> </div> <div class="leibie" onmouseover="this.className='leibie leibieOver'" onmouseout="this.className='leibie'"> <h2 class="bnjts"><a target="_blank" title="建筑玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a12/">建筑玻璃</a></h2> <div class="clr"> </div> <div class="leibie_content"> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a17/" target="_blank" title="钢化玻璃" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','','','沙河市鑫地玻璃经销éƒ?,'//www.dahuota.cn/c_xindiglass/','临朐县方正玻璃加工厂','//fzbl.glass.cn/','//www.dahuota.cn/trade/ganghuaboli_a17.html')"> <font color="#ff3300">钢化玻璃</font> </a> </li> <li class="bnjts"> <a target="_blank" title="中空玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a18/" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','杭州耀强玻璃制品有限公å?,'https://yaoqiangboli888.glass.cn/','沙河市鑫地玻璃经销éƒ?,'//www.dahuota.cn/c_xindiglass/','临朐县方正玻璃加工厂','//fzbl.glass.cn/','//www.dahuota.cn/gongying/a18/')"> <font color="#ff3300">中空玻璃</font> </a> </li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a19/" target="_blank" title="夹胶玻璃" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','临朐县方正玻璃加工厂','//fzbl.glass.cn/','杭州耀强玻璃制品有限公å?,'//yaoqiangboli888.glass.cn/','沙河市鑫地玻璃经销éƒ?,'//www.dahuota.cn/c_xindiglass/','//www.dahuota.cn/gongying/a19/')"> <font color="#ff3300">夹胶玻璃</font> </a> </li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a23/" target="_blank" title="镀膜玻ç’?>镀膜玻ç’? </a> </li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a22/" target="_blank" title="防火玻璃" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','杭州耀强玻璃制品有限公å?,'//yaoqiangboli888.glass.cn/','上海鹿河玻璃装饰有限公司','//www.dahuota.cn/c_shluhe/','鹤山市三鼎防火玻璃有限公å?,'https://sdhsgd.glass.cn/','//www.dahuota.cn/gongying/a22/')"> <font color="#ff3300">防火玻璃</font> </a> </li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a87/" target="_blank" title="热弯玻璃" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','广州方圆玻璃有限公司','//www.dahuota.cn/c_fangyuan/','','','','','//www.dahuota.cn/gongying/a25/')"> <font color="#ff3300">热弯玻璃</font> </a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="夹层玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a20/">夹层玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a404/" target="_blank" title="太阳能玻ç’?>太阳能玻ç’?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="防弹玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a21/">防弹玻璃</a> </li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a26/" target="_blank" title="Low-E玻璃" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','','','杭州耀强玻璃制品有限公å?,'//yaoqiangboli888.glass.cn/','','','//www.dahuota.cn/gongying/a26/')"> <font color="#ff3300">Low-E玻璃</font> </a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="智能调光玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a73/">智能调光玻璃</a></li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/trade/sellindex.aspx?keyword=彩釉玻璃" target="_blank" title="彩釉玻璃">彩釉玻璃 </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="leibie" onmouseover="this.className='leibie leibieOver'" onmouseout="this.className='leibie'"> <h2 class="bnjts"><a target="_blank" title="装饰玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a13/">装饰玻璃</a></h2> <div class="clr"></div> <div class="leibie_content"> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a30/"> <font color="#ff3300">艺术玻璃</font> </a> </li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a32/" target="_blank" title="夹丝玻璃" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','','','上海昊今玻璃制品有限公司','//haojin.glass.cn/','','','//www.dahuota.cn/gongying/a32/')"> <font color="#ff3300">夹丝玻璃</font> </a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="压花玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a34/">压花玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="镶嵌玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a38/">镶嵌玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="烤漆玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a388/">烤漆玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="橱柜玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a440/">橱柜玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="移门玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a367/">移门玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃马赛å…? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a50/">玻璃马赛å…?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a87/" target="_blank" title="单向透视玻璃" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','广州方圆玻璃有限公司','//www.dahuota.cn/c_fangyuan/','','','','','//www.dahuota.cn/gongying/a391/')"> <font color="#ff3300">单向透视玻璃</font> </a> </li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a76/" target="_blank" title="银镜">银镜</a></li> <li class="bnjts"><a title="铝镜" target="_blank" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a77/">铝镜</a></li> <li class="bnjts"><a title="淋浴房玻ç’? target="_blank" href="http://www.dahuota.cn/gongying/79/">淋浴房玻ç’?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="leibie" onmouseover="this.className='leibie leibieOver'" onmouseout="this.className='leibie'"> <h2 class="bnjts"> <a target="_blank" title="家电玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a81/">家具玻璃 </a> </h2> <div class="clr"> </div> <div class="leibie_content"> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/$2/" target="_blank" title="家电玻璃" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','东莞泰升玻璃有限公司','//taishengglass.glass.cn/','','','','','//www.dahuota.cn/gongying/$2/')"> <font color="#ff3300">家电玻璃</font> </a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="冰箱玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a82/">冰箱玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="空调玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a428/">空调玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="微波炉玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a83/">微波炉玻ç’?/a></li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a94/" target="_blank" title="丝印玻璃">丝印玻璃 </a> </li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongyin/a431/" target="_blank" title="彩晶玻璃" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','东莞泰升玻璃有限公司','//taishengglass.glass.cn/','','','','','//www.dahuota.cn/gongying/a431/')"> <font color="#ff3300">彩晶玻璃</font> </a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="油烟机玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a84/">油烟机玻ç’?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="灯具玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a103/">灯具玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="展示柜玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a427/">展示柜玻ç’?/a></li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a110/" target="_blank" title="家具玻璃" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','东莞泰升玻璃有限公司','//taishengglass.glass.cn/','','','','','//www.dahuota.cn/gongying/a110/')"> <font color="#ff3300">家具玻璃</font> </a> </li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a120/" target="_blank" title="彩釉玻璃">彩釉玻璃 </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="leibie" onmouseover="this.className='leibie leibieOver'" onmouseout="this.className='leibie'"> <h2 class="bnjts"><a target="_blank" title="电子、仪表玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a9/">汽车玻璃</a> </h2> <div class="clr"> </div> <div class="leibie_content"> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="光学玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a135/">光学玻璃</a> </li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a152/" target="_blank" title="玻璃ç®? onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','爱迪技术发展有限公å?,'//itechglass.glass.cn/','','','','','//www.dahuota.cn/gongying/a152/')"> <font color="#ff3300">玻璃ç®?/font> </a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="石英玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a136/">石英玻璃</a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="仪表玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a139/">仪表玻璃</a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="手机玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a407/">手机玻璃</a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃仪器" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a140/">玻璃仪器</a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="液晶玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a146/">液晶玻璃</a> </li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a419/" target="_blank" title="AG玻璃" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','江西和宏电子有限公司','//hehong.glass.cn/','','','','','//www.dahuota.cn/gongying/a419/')"> <font color="#ff3300">AG玻璃</font> </a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="高硼硅玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a137/">高硼硅玻ç’?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a152/" title="玻璃ç®?>玻璃ç®?/a></li> <li class="bnjts"><a class="this" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a405/" title="玻璃æ£?>玻璃æ£?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="船用玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a122/">船用玻璃</a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="防弹玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a129/">防弹玻璃</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="leibie" onmouseover="this.className='leibie leibieOver'" onmouseout="this.className='leibie'"> <h2 class="bnjts"> <a target="_blank" title="玻璃制品" href="http://www.dahuota.cn/trade/sitppicaa16pgky.html">玻璃制品</a> </h2> <div class="clr"> </div> <div class="leibie_content"> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a157/" target="_blank" title="玻璃ç“? onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','徐州渗耐玻璃科技有限公司','https://sarna.glass.cn/','','','','','//www.dahuota.cn/gongying/a157/')"> <font color="#ff3300">玻璃ç“?/font> </a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃æ? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a370/">玻璃æ?/a></li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a157/" target="_blank" title="香水ç“? onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','徐州瑞冠玻璃制品有限公司','//runguan.glass.cn/','','','','','//www.dahuota.cn/gongying/a159/')"> <font color="#ff3300">香水ç“?/font> </a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="化妆ç“? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a160/">化妆ç“?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃ç›? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a175/">玻璃ç›?/a></li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a163/" target="_blank" title="饮料ç“? onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','徐州嘉隆玻璃制品有限公司','https://xzjl.glass.cn/','','','','','//www.dahuota.cn/gongying/a163/')"> <font color="#ff3300">饮料ç“?/font> </a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="输液ç“? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a166/">输液ç“?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="酱菜ç“? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a162/">酱菜ç“?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃ç? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a337/">玻璃ç?/a></li> <li class="bnjts"> <a target="_blank" title="玻璃酒瓶" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a161/" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','','','徐州嘉隆玻璃制品有限公司','https://xzjl.glass.cn/','临朐县方正玻璃加工厂','https://fzbl.glass.cn/','//www.dahuota.cn/gongying/a161/')"> <font color="#ff3300">玻璃酒瓶</font> </a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃器皿" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a170/">玻璃器皿</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃烛台" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a336/">玻璃烛台</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃烟缸" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a394/">玻璃烟缸</a></li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/trade/sellindex.aspx?keyword=%E7%8E%BB%E7%92%83%E9%9D%A2%E6%9D%BF" target="_blank" title="玻璃面板" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','深圳市华伟亮玻科技有限公司','//szhtlb.glass.cn/','','','','','//www.dahuota.cn/trade/sellindex.aspx?keyword=%E7%8E%BB%E7%92%83%E9%9D%A2%E6%9D%BF')"> <font color="#ff3300">玻璃面板</font> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="leibie" onmouseover="this.className='leibie leibieOver'" onmouseout="this.className='leibie'"> <h2 class="bnjts"> <a target="_blank" title="玻璃机械" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a194/">玻璃机械 </a> </h2> <div class="clr"> </div> <div class="leibie_content"> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"> <a target="_blank" title="钢化ç‚? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a204/" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','','','广东索奥斯玻璃技术有限公å?,'//www.dahuota.cn/c_southtech/','洛阳奥图机械设备有限公司','//aotu.glass.cn/','//www.dahuota.cn/gongying/a204/')"> <font color="#ff3300">钢化ç‚?/font> </a> </li> <li class="bnjts"> <a target="_blank" title="切割æœ? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a208/" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','','','','','日照奥鑫机械设备有限公司','https://rzaoxin.www.dahuota.cn','http://www.dahuota.cn/gongying/a208/')"> <font color="#ff3300">切割æœ?/font> </a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="热弯ç‚? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a205/">热弯ç‚?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="高压é‡? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a213/">高压é‡?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="磨边æœ? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a207/">磨边æœ?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="上片å? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a411/">上片å?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="退火炉" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a212/">退火炉</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="清洗æœ? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a209/">清洗æœ?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="刻花æœ? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a216/">刻花æœ?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="喷砂æœ? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a211/">喷砂æœ?/a></li> <li class="bnjts"> <a target="_blank" title="钻孔æœ? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a210/" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','','','','','上海致凯捷激光科技有限公司','https://zkjlaser.www.dahuota.cn','http://www.dahuota.cn/gongying/a210/')"> <font color="#ff3300">钻孔æœ?/font> </a> </li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a201/" target="_blank" title="夹层设备">夹层设备 </a> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="中空玻璃设备" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a200/">中空玻璃设备</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="全自动封胶线" rel="nofollow" href="http://www.dahuota.cn/gongying/sellindex.aspx?keyword=%E5%85%A8%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%B0%81%E8%83%B6%E7%BA%BF">全自动封胶线</a></li> <li class="bnjts"> <a target="_blank" title="二手玻璃机械" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a408/" onmouseover="Index.showthreecompany(this,'0','0','','','','','济南铭达机械设备有限公司','https://mdjq.glass.cn/','http://www.dahuota.cn/gongying/a408/')"> <font color="#ff3300">二手玻璃机械</font> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="leibie" onmouseover="this.className='leibie leibieOver'" onmouseout="this.className='leibie'"> <h2 class="bnjts"> <a target="_blank" title="配件及工å…? href="http://www.dahuota.cn/trade/sitppicac12pgky.html">配件及工å…? </a> </h2> <div class="clr"> </div> <div class="leibie_content"> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃工具" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a231/">玻璃工具</a></li> <li class="bnjts"> <a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a240/"> <font color="#ff3300">玻璃钻头</font> </a> </li> <li class="bnjts"> <a target="_blank" title="金刚è½? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a233/">金刚è½?/a></li> </li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="树脂è½? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a234/">树脂è½?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="抛光è½? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a235/">抛光è½?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃模具" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a249/">玻璃模具</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃吸盘" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a239/">玻璃吸盘</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃刀" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a238/">玻璃刀</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃吊带" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a250/">玻璃吊带</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="金属网带" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a251/">金属网带</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="边钳" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a241/">陶瓷è¾?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="切割刀è½? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a412/">切割刀è½?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="中空铝隔æ? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a374/">中空铝隔æ?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="毛刷" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a383/">毛刷</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="电机" href="http://www.dahuota.cn/trade/sitppicac12pgky%E7%94%B5%E6%9C%BA.html">电机</a></li> </ul> </div> </div> <div class="leibie" onmouseover="this.className='leibie leibieOver'" onmouseout="this.className='leibie'"> <h2 class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃原材æ–? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a4/">玻璃原材æ–?/a></h2> <div class="clr"> </div> <div class="leibie_content"> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/a286/" target="_blank" title="玻璃油墨">玻璃油墨</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃油漆" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a287/">玻璃油漆</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="蒙砂è†? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a291/">蒙砂è†?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="分子ç­? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a303/">分子ç­?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="石英ç ? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a309/">石英ç ?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃èƒ? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a308/">玻璃èƒ?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="蒙砂ç²? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a290/">蒙砂ç²?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="无影èƒ? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a307/">无影èƒ?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="密封èƒ? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a305/">密封èƒ?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="夹丝材料" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a409/">夹丝材料</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="软木åž? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a420/">软木åž?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="碎玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a312/">碎玻ç’?</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="玻璃è†? href="http://www.dahuota.cn/gongying/a302/">玻璃è†?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="PVB胶片" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a297/">PVB胶片</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank" title="EVA胶片" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a301/">EVA胶片</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="ad6box wp"> <ul class="bnjts"> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201910/132157782029607505.gif" width="160" height="70" alt="苏州锦至华建筑材料科技有限公司" /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201902/131946696197147189.gif" width="160" height="70" alt="杭州祥捷玻璃有限公司" /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" href="http://www.dahuota.cn/c_qhdyy/" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201901/131910653911859708.gif" width="160" height="70" alt=" 秦皇岛永盈玻璃有限公å? /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201812/131903522340450041.gif" width="160" height="70" alt="上海宜鑫化工有限公司" /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201908/132114387039412059.gif" width="160" height="70" alt="秦皇岛耀尊玻璃有限公å? /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201906/132042840578107491.gif" width="160" height="70" alt="广州卓越特种玻璃有限公司" /><i class="adico"></i></a></li> <li class='y'><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201911/132175090462428322.gif" width="160" height="70" alt="上海燊欣特种玻璃制品有限公司" /><i class="adico"></i></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="qybjbox wp"> <div class="qybjboxtit"> <p> 产业带:<a target="_blank" href="http://www.dahuota.cn/gongying/a194/l120/">广东:玻璃机æ¢?/a> <a href="http://www.dahuota.cn/product/mpage_1.html" title="玻璃最新产å“?>玻璃最新产å“?/a> <a rel="nofollow" target="_blank" >发布产品 ></a> </p> <h4><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/sellindex.aspx?keyword=">最新产å“?/a></h4> </div> <div class="blcpBox wp"> <div class="hd"> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/trade/sitppicaa16pgky.html">深加工玻ç’?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/trade/sitppicacpgky.html">设备及工å…?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/trade/sitppicaa16pgky.html">玻璃材料</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/trade/sitppicabpgky.html">玻璃原片</a></li> </ul> </div> <div class="bd"> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="东莞灯饰玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1557836.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="东莞灯饰玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201912/fc46791148344637a2365a1fd3b6e3660.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201912/fc46791148344637a2365a1fd3b6e3660.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1557836.html" target="_blank" title="东莞灯饰玻璃">东莞灯饰玻璃</a></h5> <p title="东莞市石排海宇玻璃制品厂">东莞市石排海宇玻...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="8mm精磨边玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1970692.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="8mm精磨边玻ç’? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201908/7715c002089a4ab9bb82849489329ff10.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201908/7715c002089a4ab9bb82849489329ff10.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1970692.html" target="_blank" title="8mm精磨边玻ç’?>8mm精磨边玻ç’?/a></h5> <p title="秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公å?>秦皇岛耀华工业技...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="6mm黑色家具玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2074366.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="6mm黑色家具玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201908/4ad29e4e2f3b4afb84b38ba3bbb93f310.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201908/4ad29e4e2f3b4afb84b38ba3bbb93f310.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2074366.html" target="_blank" title="6mm黑色家具玻璃">6mm黑色家具玻璃</a></h5> <p title="江苏晶印象玻璃有限公å?>江苏晶印象玻璃有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="浴室é•? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1461166.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="浴室é•? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201905/ef2d6706e1f44453af34ea616ebe05350.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201905/ef2d6706e1f44453af34ea616ebe05350.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1461166.html" target="_blank" title="浴室é•?>浴室é•?/a></h5> <p title="青岛中利镜业有限公司">青岛中利镜业有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="光学玻璃载物台加工厂å®? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1666193.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="光学玻璃载物台加工厂å®? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201905/413805a02c0e419dbbd2bd1a65a51c4a0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201905/413805a02c0e419dbbd2bd1a65a51c4a0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1666193.html" target="_blank" title="光学玻璃载物台加工厂å®?>光学玻璃载物台加工厂å®?/a></h5> <p title="东莞市宏诚光学制品有限公å?>东莞市宏诚光学制...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="竹报平安夹绢画玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2579018.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="竹报平安夹绢画玻ç’? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201904/005242d3c19e45639ebc9630a1cc8ad90.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201904/005242d3c19e45639ebc9630a1cc8ad90.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2579018.html" target="_blank" title="竹报平安夹绢画玻ç’?>竹报平安夹绢画玻ç’?/a></h5> <p title="富景玻璃">富景玻璃</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="彩釉玻璃厂家" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2262204.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="彩釉玻璃厂家" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201902/1a852da574254f208b0a8b0922cd400e0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201902/1a852da574254f208b0a8b0922cd400e0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2262204.html" target="_blank" title="彩釉玻璃厂家">彩釉玻璃厂家</a></h5> <p title="青岛奥星玻璃有限公司">青岛奥星玻璃有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="光学功能导电膜供åº?ITO等)" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2566943.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="光学功能导电膜供åº?ITO等)" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201901/d387c364e1044aaea65da3c82df84ce10.png" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201901/d387c364e1044aaea65da3c82df84ce10.png" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2566943.html" target="_blank" title="光学功能导电膜供åº?ITO等)">光学功能导电膜供åº?ITO等)</a></h5> <p title="九江市鑫华光电有限公å?>九江市鑫华光电有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="盐城优质酒店隔断" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2085112.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="盐城优质酒店隔断" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201901/641fd32b594c449686fbf0e52ea4d1ab0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201901/641fd32b594c449686fbf0e52ea4d1ab0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2085112.html" target="_blank" title="盐城优质酒店隔断">盐城优质酒店隔断</a></h5> <p title="盐城舒尔美装饰材料有限公å?>盐城舒尔美装饰材...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="宁波玻璃隔断厂家" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2606054.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="宁波玻璃隔断厂家" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201811/4cbf519e090247eb8c0ec46dd72cb5440.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201811/4cbf519e090247eb8c0ec46dd72cb5440.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2606054.html" target="_blank" title="宁波玻璃隔断厂家">宁波玻璃隔断厂家</a></h5> <p title="宁波玛尔斯新型建材有限公å?>宁波玛尔斯新型建...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="汕尾钢化玻璃厂家" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2601121.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="汕尾钢化玻璃厂家" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201811/691db943a439402bb7592dd85c9e0ace0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201811/691db943a439402bb7592dd85c9e0ace0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2601121.html" target="_blank" title="汕尾钢化玻璃厂家">汕尾钢化玻璃厂家</a></h5> <p title="汕尾市生利鋼化玻璃鏡業有限公å?>汕尾市生利鋼化玻...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="啤酒杯批å? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1972051.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="啤酒杯批å? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201811/a49d2ea3600d442498c667f4cb9bde0c0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201811/a49d2ea3600d442498c667f4cb9bde0c0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1972051.html" target="_blank" title="啤酒杯批å?>啤酒杯批å?/a></h5> <p title="江苏琳琅玻璃制品有限公司">江苏琳琅玻璃制品...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="超薄玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2596545.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="超薄玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201810/24db9783eb49480586d2ae37b5e7406b0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201810/24db9783eb49480586d2ae37b5e7406b0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2596545.html" target="_blank" title="超薄玻璃">超薄玻璃</a></h5> <p title="浙江韩彩玻璃科技有限公司">浙江韩彩玻璃科技...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="什么样的门窗玻璃好ç”? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2594446.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="什么样的门窗玻璃好ç”? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201810/68affdbfc496447696009e6e5fc2e1610.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201810/68affdbfc496447696009e6e5fc2e1610.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2594446.html" target="_blank" title="什么样的门窗玻璃好ç”?>什么样的门窗玻璃好ç”?/a></h5> <p title="佛山市真格玻璃科技有限公司">佛山市真格玻璃科...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="佛山调光玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2594433.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="佛山调光玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201810/ae4e6bff62974126b63012bc3909e6150.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201810/ae4e6bff62974126b63012bc3909e6150.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2594433.html" target="_blank" title="佛山调光玻璃">佛山调光玻璃</a></h5> <p title="佛山市真格玻璃科技有限公司">佛山市真格玻璃科...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="玻璃ç“? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2591383.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="玻璃ç“? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201809/5ba3612ac88b4bfa8510aa80e1ac150f0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201809/5ba3612ac88b4bfa8510aa80e1ac150f0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2591383.html" target="_blank" title="玻璃ç“?>玻璃ç“?/a></h5> <p title="徐州泰勒玻璃制品有限公司">徐州泰勒玻璃制品...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="异性导电中空玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1992996.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="异性导电中空玻ç’? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201809/19094b7a72b34d62967fe3c448e0cd080.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201809/19094b7a72b34d62967fe3c448e0cd080.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1992996.html" target="_blank" title="异性导电中空玻ç’?>异性导电中空玻ç’?/a></h5> <p title="江阴市兴劲特种玻璃有限公å?>江阴市兴劲特种玻...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="丝网印刷玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/230610.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="丝网印刷玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201807/725a814f6d10430fb823cf6ebb41bc4c0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201807/725a814f6d10430fb823cf6ebb41bc4c0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/230610.html" target="_blank" title="丝网印刷玻璃">丝网印刷玻璃</a></h5> <p title="上海北玻玻璃技术工业有限公å?>上海北玻玻璃技æœ?..</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="LZB-3WB玻璃转子流量è®? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2128911.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="LZB-3WB玻璃转子流量è®? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201807/32c3a6d9ee92448cb1f221619b150dad0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201807/32c3a6d9ee92448cb1f221619b150dad0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2128911.html" target="_blank" title="LZB-3WB玻璃转子流量è®?>LZB-3WB玻璃转子流量è®?/a></h5> <p title="常州鑫旺仪表有限公司">常州鑫旺仪表有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="水表玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/966578.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="水表玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201807/2b31be5ccc7940ad8069727899b40ce10.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201807/2b31be5ccc7940ad8069727899b40ce10.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/966578.html" target="_blank" title="水表玻璃">水表玻璃</a></h5> <p title="宁波余姚市甬沃仪表玻璃制品厂">宁波余姚市甬沃仪...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="龙迹玻璃1.5mm" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1952814.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="龙迹玻璃1.5mm" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201807/24b7730153484ee0911df34a3541c0e40.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201807/24b7730153484ee0911df34a3541c0e40.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1952814.html" target="_blank" title="龙迹玻璃1.5mm">龙迹玻璃1.5mm</a></h5> <p title="深圳市粤宝信实业有限公司">深圳市粤宝信实业...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="超白玻璃、超白镜å­? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/349908.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="超白玻璃、超白镜å­? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201806/4e0f3ca81962476f9c809afb24d418600.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201806/4e0f3ca81962476f9c809afb24d418600.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/349908.html" target="_blank" title="超白玻璃、超白镜å­?>超白玻璃、超白镜å­?/a></h5> <p title="北京众伟兴源玻璃有限公司">北京众伟兴源玻璃...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="光学玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2555898.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="光学玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201805/a03f3689db0344548ae0198ae2953c200.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201805/a03f3689db0344548ae0198ae2953c200.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2555898.html" target="_blank" title="光学玻璃">光学玻璃</a></h5> <p title="深圳市泽容玻璃制品厂">深圳市泽容玻璃制...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="钢化玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1921608.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="钢化玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201803/3108ca08bbc447fab21274c71598b5da0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201803/3108ca08bbc447fab21274c71598b5da0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1921608.html" target="_blank" title="钢化玻璃">钢化玻璃</a></h5> <p title="天水江安钢化玻璃有限公司">天水江安钢化玻璃...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="光学镀è†? target="_blank"> <img lazy="true" alt="光学镀è†? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201803/69f4b033c0b243b3bd258b92bd7b94440.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201803/69f4b033c0b243b3bd258b92bd7b94440.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a target="_blank" title="光学镀è†?>光学镀è†?/a></h5> <p title="九江市鑫华光电有限公å?>九江市鑫华光电有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="中山AG玻璃防眩光价æ ? target="_blank"> <img lazy="true" alt="中山AG玻璃防眩光价æ ? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201711/e0a11c74025049b6aa0b783f2259424f0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201711/e0a11c74025049b6aa0b783f2259424f0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a target="_blank" title="中山AG玻璃防眩光价æ ?>中山AG玻璃防眩光价æ ?/a></h5> <p title="深圳市泽亮玻璃有限公å?>深圳市泽亮玻璃有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="电视柜玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/c_runmu/2385758/" target="_blank"> <img lazy="true" alt="电视柜玻ç’? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201708/d2fae24e9bef4fee910bd35171b4bc370.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201708/d2fae24e9bef4fee910bd35171b4bc370.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/c_runmu/2385758/" target="_blank" title="电视柜玻ç’?>电视柜玻ç’?/a></h5> <p title="石家庄润沐装饰材料有限公å?>石家庄润沐装饰材...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="玻璃面板" href="http://www.dahuota.cn/c_szhtlb/2357468/" target="_blank"> <img lazy="true" alt="玻璃面板" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201706/47b8d49835e34c1f84aa70e8a5f23c630.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201706/47b8d49835e34c1f84aa70e8a5f23c630.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/c_szhtlb/2357468/" target="_blank" title="玻璃面板">玻璃面板</a></h5> <p title="深圳市华伟亮玻科技有限公司">深圳市华伟亮玻科...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="蓝宝石玻璃生产厂å®? href="http://www.dahuota.cn/c_lanbaoshi/2357495/" target="_blank"> <img lazy="true" alt="蓝宝石玻璃生产厂å®? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201706/cf00086861a24e62a6657af8db42103c0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201706/cf00086861a24e62a6657af8db42103c0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/c_lanbaoshi/2357495/" target="_blank" title="蓝宝石玻璃生产厂å®?>蓝宝石玻璃生产厂å®?/a></h5> <p title="深圳市智福星光电科技有限公司">深圳市智福星光电...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="电加热玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/c_JYXINGJING/1537104/" target="_blank"> <img lazy="true" alt="电加热玻ç’? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201510/20151027154754_5067.gif" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201510/20151027154754_5067.gif" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/c_JYXINGJING/1537104/" target="_blank" title="电加热玻ç’?>电加热玻ç’?/a></h5> <p title="江阴市兴劲特种玻璃有限公å?>江阴市兴劲特种玻...</p> </li> </ul> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="电子玻璃超声波清洗机" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1986249.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="电子玻璃超声波清洗机" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201912/8ff6aa741502421188de70391e217ad70.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201912/8ff6aa741502421188de70391e217ad70.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1986249.html" target="_blank" title="电子玻璃超声波清洗机">电子玻璃超声波清洗机</a></h5> <p title="深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司">深圳市科圣达超声...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="全自动打胶机" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2676354.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="全自动打胶机" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201911/59b963edb2cb41999d792605520de01a0.png" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201911/59b963edb2cb41999d792605520de01a0.png" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2676354.html" target="_blank" title="全自动打胶机">全自动打胶机</a></h5> <p title="济南百脉诚成机械有限公司">济南百脉诚成机械...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="高速中空玻璃生产线" href="" target="_blank"> <img lazy="true" alt="高速中空玻璃生产线" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201911/b3190a68ff7c43c298ee5ec13927f1690.png" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201911/b3190a68ff7c43c298ee5ec13927f1690.png" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="" target="_blank" title="高速中空玻璃生产线">高速中空玻璃生产线</a></h5> <p title="济南百脉诚成机械有限公司">济南百脉诚成机械...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="玻璃表面细小刮痕修复工具" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2601698.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="玻璃表面细小刮痕修复工具" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/e281b14d7cbc455ebe40083121de05110.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/e281b14d7cbc455ebe40083121de05110.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2601698.html" target="_blank" title="玻璃表面细小刮痕修复工具">玻璃表面细小刮痕修复工具</a></h5> <p title="天津欧尚玻璃科技有限公司">天津欧尚玻璃科技...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="直边机树脂轮抛光è½? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2114664.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="直边机树脂轮抛光è½? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/75862e94c9dd4a3399ad3c0066b381540.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/75862e94c9dd4a3399ad3c0066b381540.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2114664.html" target="_blank" title="直边机树脂轮抛光è½?>直边机树脂轮抛光è½?/a></h5> <p title="扬中市昌宇安全玻璃有限公å?>扬中市昌宇安全玻...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="山东大型微波炉玻璃玻璃磨边机 圆边玻璃设备" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2574377.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="山东大型微波炉玻璃玻璃磨边机 圆边玻璃设备" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201905/4d749ffafdba4e79bab245a4185021580.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201905/4d749ffafdba4e79bab245a4185021580.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2574377.html" target="_blank" title="山东大型微波炉玻璃玻璃磨边机 圆边玻璃设备">山东大型微波炉玻璃玻璃磨边机 圆边玻璃设备</a></h5> <p title="东莞市众度机械设备有限公å?>东莞市众度机械设...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="玻璃专用切割ç‰?锯片" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/391323.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="玻璃专用切割ç‰?锯片" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201904/cc8c0087dbc34dbe9a6c75a1eb70be970.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201904/cc8c0087dbc34dbe9a6c75a1eb70be970.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/391323.html" target="_blank" title="玻璃专用切割ç‰?锯片">玻璃专用切割ç‰?锯片</a></h5> <p title="郑州迅捷磨具有限公司">郑州迅捷磨具有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="可折弯铝隔条9A" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1401456.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="可折弯铝隔条9A" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201904/9451a95abad945819df1611e226e5cf30.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201904/9451a95abad945819df1611e226e5cf30.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1401456.html" target="_blank" title="可折弯铝隔条9A">可折弯铝隔条9A</a></h5> <p title="上海禾顺玻璃装饰材料有限公司">上海禾顺玻璃装饰...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="汽车玻璃清洗æœ? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/432589.html?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg" target="_blank"> <img lazy="true" alt="汽车玻璃清洗æœ? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201904/b0ab4901603a47ec8aa1f09743737d660.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201904/b0ab4901603a47ec8aa1f09743737d660.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/432589.html?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg" target="_blank" title="汽车玻璃清洗æœ?>汽车玻璃清洗æœ?/a></h5> <p title="蚌埠市宏远机械设备有限公å?>蚌埠市宏远机械设...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="FHT3727A玻璃切割生产çº? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1803185.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="FHT3727A玻璃切割生产çº? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201904/2708f317973944acbe33ab11cc1f5ad00.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201904/2708f317973944acbe33ab11cc1f5ad00.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1803185.html" target="_blank" title="FHT3727A玻璃切割生产çº?>FHT3727A玻璃切割生产çº?/a></h5> <p title="广东富山科技股份有限公司">广东富山科技股份...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="河北供应玻璃清洗æœ? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1913485.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="河北供应玻璃清洗æœ? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201903/921645d49c514546829666078c4c0ba10.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201903/921645d49c514546829666078c4c0ba10.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1913485.html" target="_blank" title="河北供应玻璃清洗æœ?>河北供应玻璃清洗æœ?/a></h5> <p title="新河县欧洋玻璃机械厂">新河县欧洋玻璃机...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="双滴式回转行列机H9S4/6-108" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2025631.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="双滴式回转行列机H9S4/6-108" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201902/1ea4d55695124e588588cd3fce0f08560.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201902/1ea4d55695124e588588cd3fce0f08560.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2025631.html" target="_blank" title="双滴式回转行列机H9S4/6-108">双滴式回转行列机H9S4/6-108</a></h5> <p title="荆门市楚大机电有限公å?>荆门市楚大机电有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="全自动封胶线HZDC" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2585358.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="全自动封胶线HZDC" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201902/0f7f62efba974a488f7fa4bb8a64a41e0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201902/0f7f62efba974a488f7fa4bb8a64a41e0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2585358.html" target="_blank" title="全自动封胶线HZDC">全自动封胶线HZDC</a></h5> <p title="杭州迪创机械有限公司">杭州迪创机械有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="MLQ-1600玻璃清洗æœ? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1979508.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="MLQ-1600玻璃清洗æœ? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201901/e07ebbb3433f489e9c80a02cf00fa96b0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201901/e07ebbb3433f489e9c80a02cf00fa96b0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1979508.html" target="_blank" title="MLQ-1600玻璃清洗æœ?>MLQ-1600玻璃清洗æœ?/a></h5> <p title="广东满菱智能科技有限公司">广东满菱智能科技...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="出售二手韩国光进芯取æœ? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2601218.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="出售二手韩国光进芯取æœ? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201901/ac47a53567ec4853904ca9530fdb4e120.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201901/ac47a53567ec4853904ca9530fdb4e120.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2601218.html" target="_blank" title="出售二手韩国光进芯取æœ?>出售二手韩国光进芯取æœ?/a></h5> <p title="深圳市一达中古机械设备有限公å?>深圳市一达中古机...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="玻璃机械配件胶辊" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1464284.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="玻璃机械配件胶辊" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201812/f6a78a5b4abf47788cf0d16a1c7b1c990.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201812/f6a78a5b4abf47788cf0d16a1c7b1c990.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1464284.html" target="_blank" title="玻璃机械配件胶辊">玻璃机械配件胶辊</a></h5> <p title="新河县信诺胶辊毛刷厂">新河县信诺胶辊毛...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="玻璃打胶机成套配ä»? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1828723.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="玻璃打胶机成套配ä»? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201812/ae69061791d441ee97b69fd103f162f60.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201812/ae69061791d441ee97b69fd103f162f60.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1828723.html" target="_blank" title="玻璃打胶机成套配ä»?>玻璃打胶机成套配ä»?/a></h5> <p title="中空设备配件(个体经营)">中空设备配件(个体...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="二手钢化设备" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2587050.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="二手钢化设备" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201809/451007a4f8fb474d9f4c97f4b82f2f450.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201809/451007a4f8fb474d9f4c97f4b82f2f450.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2587050.html" target="_blank" title="二手钢化设备">二手钢化设备</a></h5> <p title="鹤山市宝民机械设备有限公å?>鹤山市宝民机械设...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="上海玻璃切割片配ä»? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2277886.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="上海玻璃切割片配ä»? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201808/ac9916c2d9314002975a9236db6f13a10.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201808/ac9916c2d9314002975a9236db6f13a10.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2277886.html" target="_blank" title="上海玻璃切割片配ä»?>上海玻璃切割片配ä»?/a></h5> <p title="郑州迅捷磨具有限公司">郑州迅捷磨具有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="玻璃机械设备配件磨轮斜边è½? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1443892.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="玻璃机械设备配件磨轮斜边è½? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201808/62256c0560434318a318a58dfd0cb0c50.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201808/62256c0560434318a318a58dfd0cb0c50.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1443892.html" target="_blank" title="玻璃机械设备配件磨轮斜边è½?>玻璃机械设备配件磨轮斜边è½?/a></h5> <p title="广州保均玻璃材料有限公司">广州保均玻璃材料...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="燃气热处理设备配ä»? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2239997.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="燃气热处理设备配ä»? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201808/19114a1fe1a34a6685c2c069027c5d7c0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201808/19114a1fe1a34a6685c2c069027c5d7c0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2239997.html" target="_blank" title="燃气热处理设备配ä»?>燃气热处理设备配ä»?/a></h5> <p title="石家庄安控机电设备有限公å?>石家庄安控机电设...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="玻璃机械设备 磨边机配ä»? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1705615.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="玻璃机械设备 磨边机配ä»? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201808/b64a60ff287a4154b34e93192917f3cc0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201808/b64a60ff287a4154b34e93192917f3cc0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1705615.html" target="_blank" title="玻璃机械设备 磨边机配ä»?>玻璃机械设备 磨边机配ä»?/a></h5> <p title="上海捷成锐玻璃机æ¢?>上海捷成锐玻璃机...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="中空玻璃专用配件" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2080995.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="中空玻璃专用配件" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201808/1b09b0a729fb426484ac184a4bb835a40.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201808/1b09b0a729fb426484ac184a4bb835a40.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2080995.html" target="_blank" title="中空玻璃专用配件">中空玻璃专用配件</a></h5> <p title="廊坊鑫源铝业有限公司">廊坊鑫源铝业有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="金刚轮价æ ? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2083344.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="金刚轮价æ ? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201807/1fab988e458449fc86ac09cfc660c3cb0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201807/1fab988e458449fc86ac09cfc660c3cb0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2083344.html" target="_blank" title="金刚轮价æ ?>金刚轮价æ ?/a></h5> <p title="北京宏飞技贸公å?>北京宏飞技贸公å?/p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="佛山市钢化炉石英玻璃纤维编织套管" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2554591.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="佛山市钢化炉石英玻璃纤维编织套管" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201805/1f53bbbd2b5d4b71b918edc6e9cb56e60.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201805/1f53bbbd2b5d4b71b918edc6e9cb56e60.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2554591.html" target="_blank" title="佛山市钢化炉石英玻璃纤维编织套管">佛山市钢化炉石英玻璃纤维编织套管</a></h5> <p title="佛山市凯夫达纺织有限公司">佛山市凯夫达纺织...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="玻璃丝网印刷用中波红外线灯管" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2553038.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="玻璃丝网印刷用中波红外线灯管" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201805/fd4b3cd52b7c4d21b050e838779ee9320.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201805/fd4b3cd52b7c4d21b050e838779ee9320.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2553038.html" target="_blank" title="玻璃丝网印刷用中波红外线灯管">玻璃丝网印刷用中波红外线灯管</a></h5> <p title="上海宜芮电热科技有限公司">上海宜芮电热科技...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="工艺玻璃设备" target="_blank"> <img lazy="true" alt="工艺玻璃设备" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201804/95d95a760d4b4d4fa7fc4b929781d3820.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201804/95d95a760d4b4d4fa7fc4b929781d3820.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a target="_blank" title="工艺玻璃设备">工艺玻璃设备</a></h5> <p title="广州市白云区钟落潭新重友玻璃机械åŽ?>广州市白云区钟落...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="河北夹胶玻璃设备" target="_blank"> <img lazy="true" alt="河北夹胶玻璃设备" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201804/291f32703c1a46f1a3854c7cda0d96ce0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201804/291f32703c1a46f1a3854c7cda0d96ce0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a target="_blank" title="河北夹胶玻璃设备">河北夹胶玻璃设备</a></h5> <p title="潍坊科锐自动化设备有限公å?>潍坊科锐自动化设...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="钢化玻璃设备" target="_blank"> <img lazy="true" alt="钢化玻璃设备" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201804/9ef8100fb45a41b3bc85e012a5c730b60.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201804/9ef8100fb45a41b3bc85e012a5c730b60.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a target="_blank" title="钢化玻璃设备">钢化玻璃设备</a></h5> <p title="绥中远图科技发展有限公司">绥中远图科技发展...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="门窗玻璃节能型钢化炉" target="_blank"> <img lazy="true" alt="门窗玻璃节能型钢化炉" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201802/f428d69e1ca8436db15f5fcf7051c1eb0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201802/f428d69e1ca8436db15f5fcf7051c1eb0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a target="_blank" title="门窗玻璃节能型钢化炉">门窗玻璃节能型钢化炉</a></h5> <p title="佛山市格斯特玻璃机械有限公司">佛山市格斯特玻璃...</p> </li> </ul> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="SG系列耐高温高硼硅400℃高温玻璃油å¢? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2673968.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="SG系列耐高温高硼硅400℃高温玻璃油å¢? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201912/c581c6a161244e2ca40808a4e7789e350.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201912/c581c6a161244e2ca40808a4e7789e350.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2673968.html" target="_blank" title="SG系列耐高温高硼硅400℃高温玻璃油å¢?>SG系列耐高温高硼硅400℃高温玻璃油å¢?/a></h5> <p title="广东省汕头市美士涂油墨有限公å?>广东省汕头市美士...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="高硅石英ç ? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2659236.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="高硅石英ç ? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/f2443e41c04e4b6eb6a37dc5399411330.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/f2443e41c04e4b6eb6a37dc5399411330.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2659236.html" target="_blank" title="高硅石英ç ?>高硅石英ç ?/a></h5> <p title="东源县鑫灿石英砂åŽ?>东源县鑫灿石英砂...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="工业级氯化钾" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2587902.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="工业级氯化钾" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/7a4cf04cf77044d480b8ac38054522c50.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/7a4cf04cf77044d480b8ac38054522c50.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2587902.html" target="_blank" title="工业级氯化钾">工业级氯化钾</a></h5> <p title="上海宜鑫化工有限公司">上海宜鑫化工有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="强化玻璃UV胶水" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2581469.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="强化玻璃UV胶水" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/aebfe175525c4fabb54defeeed3bd3440.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/aebfe175525c4fabb54defeeed3bd3440.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2581469.html" target="_blank" title="强化玻璃UV胶水">强化玻璃UV胶水</a></h5> <p title="东莞市固得佳胶粘剂有限公å?>东莞市固得佳胶粘...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="国标纯碱" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2583677.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="国标纯碱" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/5c83198d9ed440d2a4a627f1c2b7a9410.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/5c83198d9ed440d2a4a627f1c2b7a9410.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2583677.html" target="_blank" title="国标纯碱">国标纯碱</a></h5> <p title="桐柏德联商贸有限公司">桐柏德联商贸有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="光学玻璃专用石英ç ? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/146521.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="光学玻璃专用石英ç ? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/6c151d1574cf4189a62952fda69058a00.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/6c151d1574cf4189a62952fda69058a00.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/146521.html" target="_blank" title="光学玻璃专用石英ç ?>光学玻璃专用石英ç ?/a></h5> <p title="登封市长城磨料磨具有限公å?>登封市长城磨料磨...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="无影èƒ? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/293646.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="无影èƒ? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/787e4f0c24f849388dc666166b053e550.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/787e4f0c24f849388dc666166b053e550.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/293646.html" target="_blank" title="无影èƒ?>无影èƒ?/a></h5> <p title="上海宁帅化工科技有限公司台州分公å?>上海宁帅化工科技...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="棕刚玉抛光砂、磨æ–? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/547278.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="棕刚玉抛光砂、磨æ–? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/b025190ebfb54e53a8ec8274aa60e7cf0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/b025190ebfb54e53a8ec8274aa60e7cf0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/547278.html" target="_blank" title="棕刚玉抛光砂、磨æ–?>棕刚玉抛光砂、磨æ–?/a></h5> <p title="开封丹佛科技有限公司">开封丹佛科技有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="ASOKLID牌UV-3160-1玻璃移门、强化玻璃UV胶水" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2581469.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="ASOKLID牌UV-3160-1玻璃移门、强化玻璃UV胶水" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/cd7808a612d445fb9e4a9d0e809929df0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/cd7808a612d445fb9e4a9d0e809929df0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2581469.html" target="_blank" title="ASOKLID牌UV-3160-1玻璃移门、强化玻璃UV胶水">ASOKLID牌UV-3160-1玻璃移门、强化玻璃UV胶水</a></h5> <p title="东莞市固得佳胶粘剂有限公å?>东莞市固得佳胶粘...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="优质金属ç¡? href="" target="_blank"> <img lazy="true" alt="优质金属ç¡? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/058d59b19bbf45e1b0165fbb4f083c860.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/058d59b19bbf45e1b0165fbb4f083c860.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="" target="_blank" title="优质金属ç¡?>优质金属ç¡?/a></h5> <p title="济南传泽新材料有限公å?>济南传泽新材料有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="全透明600目气流石英粉新报ä»? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1363088.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="全透明600目气流石英粉新报ä»? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/ea55337e3c0c4d9ca10b426a535237060.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/ea55337e3c0c4d9ca10b426a535237060.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1363088.html" target="_blank" title="全透明600目气流石英粉新报ä»?>全透明600目气流石英粉新报ä»?/a></h5> <p title="梧州市颖丰矿业有限责任公å?>梧州市颖丰矿业有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="高温钢化玻璃油墨" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2148679.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="高温钢化玻璃油墨" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/966db4184d0c42f49e13ea68b17cb01c0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/966db4184d0c42f49e13ea68b17cb01c0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2148679.html" target="_blank" title="高温钢化玻璃油墨">高温钢化玻璃油墨</a></h5> <p title="重庆渝亚玻璃设备有限公司">重庆渝亚玻璃设备...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="玻璃用高折射率反光粉" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2087884.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="玻璃用高折射率反光粉" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/af316b49b38b4a519e1bf3d9416240920.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/af316b49b38b4a519e1bf3d9416240920.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2087884.html" target="_blank" title="玻璃用高折射率反光粉">玻璃用高折射率反光粉</a></h5> <p title="深圳市山海颜料有限公å?>深圳市山海颜料有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="微波炉炉 玻璃托盘原材æ–? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2597243.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="微波炉炉 玻璃托盘原材æ–? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/38ed06e692ae41868e3560d28683bf150.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/38ed06e692ae41868e3560d28683bf150.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2597243.html" target="_blank" title="微波炉炉 玻璃托盘原材æ–?>微波炉炉 玻璃托盘原材æ–?/a></h5> <p title="东莞仕创玻璃有限公司">东莞仕创玻璃有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="供应石灰石、方解石" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2556211.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="供应石灰石、方解石" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/b0d167fb08b44cfaac0921fc9a463b100.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/b0d167fb08b44cfaac0921fc9a463b100.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2556211.html" target="_blank" title="供应石灰石、方解石">供应石灰石、方解石</a></h5> <p title="湖北地之福矿业有限公å?>湖北地之福矿业有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="犀马牌AG玻璃加工材料——蚀刻粉" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2291099.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="犀马牌AG玻璃加工材料——蚀刻粉" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201905/52e60d25a26742b3bfc410111aa476980.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201905/52e60d25a26742b3bfc410111aa476980.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2291099.html" target="_blank" title="犀马牌AG玻璃加工材料——蚀刻粉">犀马牌AG玻璃加工材料——蚀刻粉</a></h5> <p title="佛山犀马精细化工有限公å?>佛山犀马精细化å·?..</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="供应玻璃着色材料硒,二氧化ç¢? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2487364.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="供应玻璃着色材料硒,二氧化ç¢? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201905/b91dee94a41f41388faecac5c6e043850.png" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201905/b91dee94a41f41388faecac5c6e043850.png" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2487364.html" target="_blank" title="供应玻璃着色材料硒,二氧化ç¢?>供应玻璃着色材料硒,二氧化ç¢?/a></h5> <p title="武汉鑫融新材料有限公å?>武汉鑫融新材料有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="南宫星光源玻璃抛光材æ–? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1439684.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="南宫星光源玻璃抛光材æ–? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201905/873c498ba7f2457eb095a8e65c87defa0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201905/873c498ba7f2457eb095a8e65c87defa0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1439684.html" target="_blank" title="南宫星光源玻璃抛光材æ–?>南宫星光源玻璃抛光材æ–?/a></h5> <p title="南宫市星光源毡业有限公司">南宫市星光源毡业...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="玻璃反光材料反光ç²? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2339357.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="玻璃反光材料反光ç²? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201905/2c36fdea5ef74cc081ad37966dddd1300.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201905/2c36fdea5ef74cc081ad37966dddd1300.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2339357.html" target="_blank" title="玻璃反光材料反光ç²?>玻璃反光材料反光ç²?/a></h5> <p title="佛山市秀彩化工有限公司销售部">佛山市秀彩化工有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="阿普尔U型发电玻璃建材UBIPV216KW降耗增能材料好选择" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2640574.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="阿普尔U型发电玻璃建材UBIPV216KW降耗增能材料好选择" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201905/dcb3372c96674f62a109966d810486450.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201905/dcb3372c96674f62a109966d810486450.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2640574.html" target="_blank" title="阿普尔U型发电玻璃建材UBIPV216KW降耗增能材料好选择">阿普尔U型发电玻璃建材UBIPV216KW降耗增能材料好选择</a></h5> <p title="阿普尔(杭州)光电玻璃科技有限公司">阿普尔(杭州)光...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="自清洁涂æ–? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1827006.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="自清洁涂æ–? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201902/5ab361f10aab4ca5ac8001e15f3e7ee10.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201902/5ab361f10aab4ca5ac8001e15f3e7ee10.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1827006.html" target="_blank" title="自清洁涂æ–?>自清洁涂æ–?/a></h5> <p title="重庆市迪山科技有限公司">重庆市迪山科技æœ?..</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="盱眙分子ç­? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2006169.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="盱眙分子ç­? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201901/e484941da9434a108e7b54175f697a700.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201901/e484941da9434a108e7b54175f697a700.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2006169.html" target="_blank" title="盱眙分子ç­?>盱眙分子ç­?/a></h5> <p title="盱眙永鑫分子筛有限公å?>盱眙永鑫分子筛有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="碎玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/452579.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="碎玻ç’? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201901/8a79a5f7a86e468ebecca94924ef9d270.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201901/8a79a5f7a86e468ebecca94924ef9d270.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/452579.html" target="_blank" title="碎玻ç’?>碎玻ç’?/a></h5> <p title="南京柯信物资回收有限公司">南京柯信物资回收...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="金刚ç ? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2170263.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="金刚ç ? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201812/1496c3ee84f44f7ab967825e71d160d00.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201812/1496c3ee84f44f7ab967825e71d160d00.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2170263.html" target="_blank" title="金刚ç ?>金刚ç ?/a></h5> <p title="巩义市德立喷砂磨料有限公å?>巩义市德立喷砂磨...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="高纯低石英砂生产çº? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2001151.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="高纯低石英砂生产çº? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201812/ddb9a02aa2954a03b38dbf70c94a5e820.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201812/ddb9a02aa2954a03b38dbf70c94a5e820.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2001151.html" target="_blank" title="高纯低石英砂生产çº?>高纯低石英砂生产çº?/a></h5> <p title=" 凤阳县鑫鹏矿业有限公å?> 凤阳县鑫鹏矿ä¸?..</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="高纯99.9%硫化é”? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2601186.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="高纯99.9%硫化é”? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201811/66bbf972fdd0436cb1a75e4b21e170140.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201811/66bbf972fdd0436cb1a75e4b21e170140.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2601186.html" target="_blank" title="高纯99.9%硫化é”?>高纯99.9%硫化é”?/a></h5> <p title="成都阿尔法金属材料有限公å?>成都阿尔法金属材...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="高硼硅碎玻璃价格" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2150941.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="高硼硅碎玻璃价格" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201811/a986f93eae6740409d69085a207e261e0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201811/a986f93eae6740409d69085a207e261e0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2150941.html" target="_blank" title="高硼硅碎玻璃价格">高硼硅碎玻璃价格</a></h5> <p title="聊城市旺利良物资有限公司">聊城市旺利良物资...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="浙江抛光ç²? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1985986.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="浙江抛光ç²? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201810/500640073d1046079598863dd1dc3db50.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201810/500640073d1046079598863dd1dc3db50.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1985986.html" target="_blank" title="浙江抛光ç²?>浙江抛光ç²?/a></h5> <p title="杭州恩慈抛光材料有限公司">杭州恩慈抛光材料...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="精品玻璃ç?彩珠" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1685641.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="精品玻璃ç?彩珠" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201809/870a43d941fd4c8e965815df2e9e0cff0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201809/870a43d941fd4c8e965815df2e9e0cff0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1685641.html" target="_blank" title="精品玻璃ç?彩珠">精品玻璃ç?彩珠</a></h5> <p title="安徽拓力工程材料科技有限公司">安徽拓力工程材料...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="超白钢化玻璃油墨" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1001705.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="超白钢化玻璃油墨" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201807/18620591fa3e46a5bc5f45855a02c9200.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201807/18620591fa3e46a5bc5f45855a02c9200.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1001705.html" target="_blank" title="超白钢化玻璃油墨">超白钢化玻璃油墨</a></h5> <p title="淄博佳卉色釉料厂">淄博佳卉色釉料厂</p> </li> </ul> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="钢化玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/257847.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="钢化玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/9b33386e069545f6be6b2bb568898dd20.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/9b33386e069545f6be6b2bb568898dd20.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/257847.html" target="_blank" title="钢化玻璃">钢化玻璃</a></h5> <p title="北京众伟兴源玻璃有限公司">北京众伟兴源玻璃...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="东莞视窗视镜" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1608909.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="东莞视窗视镜" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/61bfd889c8434938b64c8d4d586384f50.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/61bfd889c8434938b64c8d4d586384f50.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1608909.html" target="_blank" title="东莞视窗视镜">东莞视窗视镜</a></h5> <p title="东莞仕创玻璃有限公司">东莞仕创玻璃有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="蒙砂玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2638816.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="蒙砂玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/3550777a8c2b4c7daf994cefb2426ae50.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/3550777a8c2b4c7daf994cefb2426ae50.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2638816.html" target="_blank" title="蒙砂玻璃">蒙砂玻璃</a></h5> <p title="沙河市佳浩玻璃科技有限公司">沙河市佳浩玻璃科...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="压延玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2625180.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="压延玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/0c7a53edf780465cb19c77f2b4d1d0f30.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/0c7a53edf780465cb19c77f2b4d1d0f30.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2625180.html" target="_blank" title="压延玻璃">压延玻璃</a></h5> <p title="沙河市佳浩玻璃科技有限公司">沙河市佳浩玻璃科...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="超白夹胶玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/957873.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="超白夹胶玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/b7b908131abb4b34a2c1cb179ba22da10.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/b7b908131abb4b34a2c1cb179ba22da10.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/957873.html" target="_blank" title="超白夹胶玻璃">超白夹胶玻璃</a></h5> <p title="北京华翔宏源玻璃有限公司">北京华翔宏源玻璃...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="19mm安全钢化玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1590050.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="19mm安全钢化玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/658f4dc77d9c43ee9917f0e72b300e730.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/658f4dc77d9c43ee9917f0e72b300e730.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1590050.html" target="_blank" title="19mm安全钢化玻璃">19mm安全钢化玻璃</a></h5> <p title="秦皇岛市天耀玻璃有限公司">秦皇岛市天耀玻璃...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="秦皇岛镀膜玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1556767.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="秦皇岛镀膜玻ç’? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/a02b0edf71f646ea9811c7033d4a18c00.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/a02b0edf71f646ea9811c7033d4a18c00.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1556767.html" target="_blank" title="秦皇岛镀膜玻ç’?>秦皇岛镀膜玻ç’?/a></h5> <p title="秦皇岛市天耀玻璃有限公司">秦皇岛市天耀玻璃...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="常年加工油砂玉砂磨砂喷砂玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2425872.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="常年加工油砂玉砂磨砂喷砂玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/691aaafdcad8478b8c04f1903fa51d5d0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/691aaafdcad8478b8c04f1903fa51d5d0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2425872.html" target="_blank" title="常年加工油砂玉砂磨砂喷砂玻璃">常年加工油砂玉砂磨砂喷砂玻璃</a></h5> <p title="沙河市皓晶玻璃有限公å?>沙河市皓晶玻璃有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="河北生产压延玻璃厂家直销" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2212916.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="河北生产压延玻璃厂家直销" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/872158dd832140768c6b34f08fc89d5b0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/872158dd832140768c6b34f08fc89d5b0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2212916.html" target="_blank" title="河北生产压延玻璃厂家直销">河北生产压延玻璃厂家直销</a></h5> <p title="沙河市皓晶玻璃有限公å?>沙河市皓晶玻璃有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="1.8mm优质浮法玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2202108.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="1.8mm优质浮法玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/d001b547f38547ae9672a1ec93047b740.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201907/d001b547f38547ae9672a1ec93047b740.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2202108.html" target="_blank" title="1.8mm优质浮法玻璃">1.8mm优质浮法玻璃</a></h5> <p title="洛阳龙乾玻璃有限公司">洛阳龙乾玻璃有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="自然绿浮法玻ç’?翡翠绿玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2645890.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="自然绿浮法玻ç’?翡翠绿玻ç’? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/2fa2f671072144da802bd21a7e8998890.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/2fa2f671072144da802bd21a7e8998890.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2645890.html" target="_blank" title="自然绿浮法玻ç’?翡翠绿玻ç’?>自然绿浮法玻ç’?翡翠绿玻ç’?/a></h5> <p title="汇华玻璃有限公司">汇华玻璃有限公司</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="东莞视窗视镜玻璃制é€? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1608909.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="东莞视窗视镜玻璃制é€? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/a3e2b39dbee54c488852c824528062c50.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/a3e2b39dbee54c488852c824528062c50.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1608909.html" target="_blank" title="东莞视窗视镜玻璃制é€?>东莞视窗视镜玻璃制é€?/a></h5> <p title="东莞仕创玻璃有限公司">东莞仕创玻璃有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="厂家生产建筑钢化玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2553792.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="厂家生产建筑钢化玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/7d7092265fe148f38c8cfb99707c26750.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/7d7092265fe148f38c8cfb99707c26750.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2553792.html" target="_blank" title="厂家生产建筑钢化玻璃">厂家生产建筑钢化玻璃</a></h5> <p title="沙河市皓晶玻璃有限公å?>沙河市皓晶玻璃有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="白玻" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1789961.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="白玻" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/2f3a0b74dabb438dbe52cd45769a4b9c0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/2f3a0b74dabb438dbe52cd45769a4b9c0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1789961.html" target="_blank" title="白玻">白玻</a></h5> <p title="沙河市白瑞工艺玻璃厂">沙河市白瑞工艺玻...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="厂家生产钢化夹胶玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2574625.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="厂家生产钢化夹胶玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/d6dc58c64cac40539a2a9b21edddc2ea0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/d6dc58c64cac40539a2a9b21edddc2ea0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2574625.html" target="_blank" title="厂家生产钢化夹胶玻璃">厂家生产钢化夹胶玻璃</a></h5> <p title="沙河市皓晶玻璃有限公å?>沙河市皓晶玻璃有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="1.5 mm超薄电子玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2595973.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="1.5 mm超薄电子玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/4fd4a604126741ddb7aca4c4ad4b22f00.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/4fd4a604126741ddb7aca4c4ad4b22f00.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2595973.html" target="_blank" title="1.5 mm超薄电子玻璃">1.5 mm超薄电子玻璃</a></h5> <p title="洛阳墨鹏玻璃有限公司">洛阳墨鹏玻璃有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="0.4mm无碱玻璃 生物技术DNA阵列 显微镜幻灯片" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2596112.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="0.4mm无碱玻璃 生物技术DNA阵列 显微镜幻灯片" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/eb9c1dfe41a14a12a6e032ae1fc141710.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/eb9c1dfe41a14a12a6e032ae1fc141710.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2596112.html" target="_blank" title="0.4mm无碱玻璃 生物技术DNA阵列 显微镜幻灯片">ÈÕ±¾Âþ»­ÎÞÒíÎÚÈ«²ÊÂþ»­£º0.4mm无碱玻璃 生物技术DNA阵列 显微镜幻灯片</a></h5> <p title=" 东莞仕创玻璃有限公司"> 东莞仕创玻璃有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="日本旭硝子手机玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2260126.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="日本旭硝子手机玻ç’? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/f222336bd553481b9e7b4c63717e86770.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/f222336bd553481b9e7b4c63717e86770.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2260126.html" target="_blank" title="日本旭硝子手机玻ç’?>日本旭硝子手机玻ç’?/a></h5> <p title="深圳市宝安区航城晶鑫光学玻璃经营éƒ?>深圳市宝安区航城...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="超白玻璃3-19MM" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2572440.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="超白玻璃3-19MM" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/752f964f4f0f432e9684123ba9942c850.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/752f964f4f0f432e9684123ba9942c850.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2572440.html" target="_blank" title="超白玻璃3-19MM">ÈÕ±¾Âþ»­ÎÞÒíÎÚÈ«²ÊÂþ»­£ºè¶…白玻璃3-19MM</a></h5> <p title="沙河市皓晶玻璃有限公å?>沙河市皓晶玻璃有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="5-19mm黑色建筑玻璃" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1917064.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="5-19mm黑色建筑玻璃" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/a5f6f6e66e534f0698891b18129f104d0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/a5f6f6e66e534f0698891b18129f104d0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1917064.html" target="_blank" title="5-19mm黑色建筑玻璃">5-19mm黑色建筑玻璃</a></h5> <p title="江苏晶印象玻璃有限公å?>江苏晶印象玻璃有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="高硼硅玻璃专业应用于仪器仪表" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1608913.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="高硼硅玻璃专业应用于仪器仪表" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/fe9eae1c698d4e279d7213487b0b10ee0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/fe9eae1c698d4e279d7213487b0b10ee0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1608913.html" target="_blank" title="高硼硅玻璃专业应用于仪器仪表">高硼硅玻璃专业应用于仪器仪表</a></h5> <p title="东莞仕创玻璃有限公司">东莞仕创玻璃有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="隔音隔热中空玻璃深加å·? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2276105.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="隔音隔热中空玻璃深加å·? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/d15fff032a5041a1a5ae0e334908b9280.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/d15fff032a5041a1a5ae0e334908b9280.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2276105.html" target="_blank" title="隔音隔热中空玻璃深加å·?>隔音隔热中空玻璃深加å·?/a></h5> <p title="义乌市豫聚商贸有限公å?>义乌市豫聚商贸有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="广州超白 玻璃销å”?åˆ?9厘各ç§? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2567773.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="广州超白 玻璃销å”?åˆ?9厘各ç§? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/1301def49ed94c078b808c45ac6880460.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201906/1301def49ed94c078b808c45ac6880460.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2567773.html" target="_blank" title="广州超白 玻璃销å”?åˆ?9厘各ç§?>广州超白 玻璃销å”?åˆ?9厘各ç§?/a></h5> <p title="广州众合玻璃有限公司">广州众合玻璃有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="广东玻璃厂批å?-20mm透明浮法玻璃原片" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2635260.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="广东玻璃厂批å?-20mm透明浮法玻璃原片" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201904/f69338f6373d41da86f0ca828d8935ec0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201904/f69338f6373d41da86f0ca828d8935ec0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2635260.html" target="_blank" title="广东玻璃厂批å?-20mm透明浮法玻璃原片">广东玻璃厂批å?-20mm透明浮法玻璃原片</a></h5> <p title="东莞市北航曲面工程玻璃有限公å?>东莞市北航曲面工...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="浮法玻璃原片批发" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2113012.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="浮法玻璃原片批发" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201904/5a9cb475823d4e9ea8c9b4454b2dfe240.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201904/5a9cb475823d4e9ea8c9b4454b2dfe240.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2113012.html" target="_blank" title="浮法玻璃原片批发">浮法玻璃原片批发</a></h5> <p title="沙河市西杜村磊强玻璃经销éƒ?>沙河市西杜村磊强...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="1.1mm 钙钠玻璃,洛玻浮法玻璃超白电子玻ç’? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2405554.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="1.1mm 钙钠玻璃,洛玻浮法玻璃超白电子玻ç’? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201810/88740b45093948a6878f8a3506b8b73c0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201810/88740b45093948a6878f8a3506b8b73c0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2405554.html" target="_blank" title="1.1mm 钙钠玻璃,洛玻浮法玻璃超白电子玻ç’?>1.1mm 钙钠玻璃,洛玻浮法玻璃超白电子玻ç’?/a></h5> <p title="洛阳墨鹏玻璃有限公司">洛阳墨鹏玻璃有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="进口比利时茶çŽ? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1842713.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="进口比利时茶çŽ? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201807/a75f311291494da683c3b8e77454323a0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201807/a75f311291494da683c3b8e77454323a0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1842713.html" target="_blank" title="进口比利时茶çŽ?>进口比利时茶çŽ?/a></h5> <p title="深圳市申汇玻璃有限公å?>深圳市申汇玻璃有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="3.2-19mm黑色浮法玻璃原片" href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1904225.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="3.2-19mm黑色浮法玻璃原片" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201806/6f973b3df5484a5294996681add718240.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201806/6f973b3df5484a5294996681add718240.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1904225.html" target="_blank" title="3.2-19mm黑色浮法玻璃原片">3.2-19mm黑色浮法玻璃原片</a></h5> <p title="江苏晶印象玻璃有限公å?>江苏晶印象玻璃有...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="广州高硼硅玻璃原片批å? href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1608903.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="广州高硼硅玻璃原片批å? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201803/1feda8a0fd454169a67a6641ccdfac570.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201803/1feda8a0fd454169a67a6641ccdfac570.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/1608903.html" target="_blank" title="广州高硼硅玻璃原片批å?>广州高硼硅玻璃原片批å?/a></h5> <p title="东莞仕创玻璃有限公司">东莞仕创玻璃有限...</p> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="康宁5318第四代玻璃原ç‰? target="_blank"> <img lazy="true" alt="康宁5318第四代玻璃原ç‰? src="http://images.glass.cn/bizSmall/201803/2a4f03e871d94a6a8e19bb89a4eae38b0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201803/2a4f03e871d94a6a8e19bb89a4eae38b0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a> </span> <h5><a target="_blank" title="康宁5318第四代玻璃原ç‰?>康宁5318第四代玻璃原ç‰?/a></h5> <p title="广东拓泊实业有限公司">广东拓泊实业有限...</p> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="qybjbox wp"> <div class="qybjboxtit"> <p> <a href="http://www.dahuota.cn/glassmeeting/">展会信息</a> <a >专题报道</a> <a href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newslist_7.html">企业新闻</a> <a >视频采访</a> <a href="http://www.dahuota.cn/glassnews/successList.html">成功故事</a> <a href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newslist_5.html">市场分析</a> <a href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newslist_12.html">玻璃知识</a> <a href="http://www.dahuota.cn/glassnews/">更多 ></a> </p> <h4><a href="http://www.dahuota.cn/news/">玻璃资讯</a></h4> </div> <div class="shipin"> <h4><a class="y" target="_blank">更多 ></a><a><em>视频采访</em></a></h4> <div class="shipintop"> <h5><a title="全球玻璃网_ç¬?0届北京玻璃展:北玻集团专è®? target="_blank"> <img lazy="true" alt="全球玻璃网_ç¬?0届北京玻璃展:北玻集团专è®? src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201906/132054687822279925.png" border="0" /></a></h5> <p><a title="全球玻璃网_ç¬?0届北京玻璃展:北玻集团专è®? target="_blank">全球玻璃网_ç¬?0届北京玻璃展:北玻集团专è®?/a></p> </div> <h4><a target="_blank" class="y">更多 ></a><a target="_blank" ><em>专题报道</em></a></h4> <div class="zt_pic"> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"> <a title="2020广州国际玻璃工业技术展览会" target="_blank"> <img lazy="true" width="125" height="94" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201909/af3a8598aea44d3fbb0f3230f0118a260.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201909/af3a8598aea44d3fbb0f3230f0118a260.jpg" alt="2020广州国际玻璃工业技术展览会" style="display: inline;"></a> <span class="bnjts">2020广州国际玻璃工业技术展览会</span> </li> <li class="bnjts"> <a title="2019深圳国际全触与显示展" target="_blank"> <img lazy="true" width="125" height="94" src="http://images.glass.cn/bizSmall/201908/10c2233f9651452282a2647018a224620.jpg" data-original="http://images.glass.cn/bizSmall/201908/10c2233f9651452282a2647018a224620.jpg" alt="2019深圳国际全触与显示展" style="display: inline;"></a> <span class="bnjts">2019深圳国际全触与显示展</span> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <p><a title="SNEC第十四届(2020)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)å±? href="http://www.dahuota.cn/glassmeeting/meetinginfo_1023.html" target="_blank">[专题报道] SNEC第十四届(2020)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)å±?/a></p> <p><a title="2019国际新型显示技术展暨上海国际全触与显示å±? target="_blank">[专题报道] 2019国际新型显示技术展暨上海国际全触与显示å±?/a></p> </div> <div class="newsc"> <div class="blzxtop"> <h3><a title="孙国胜到耀华集团宣讲十九届四中全会精神并调ç ? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_99557.html" target="_blank">孙国胜到耀华集团宣讲十九届四中全会精神并调ç ?/a></h3> <p> 2019å¹?2æœ?7日下午,秦皇岛市政府副市长孙国胜、市国资委主任郭书亮、海港区政府党组成员、海港经济开发区管委会副主任陈占勤、市国控公司总经理李迎旭及相关人员一行到耀华集团宣讲十九届四中全会精神并调研。耀华集团领导杨... </p> </div> <div class="qynewsimg"> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="东旭集团:生产经营正å¸? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_99538.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="东旭集团:生产经营正å¸? src="http://images.glass.cn/news//201912/61713b032f004dbf992e91759055cff20.jpg" data-original="http://images.glass.cn/news//201912/61713b032f004dbf992e91759055cff20.jpg" width="120" height="120" border="0"></a></span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_99538.html" target="_blank" title="东旭集团:生产经营正å¸?>东旭集团:生产经营正å¸?/a></h5> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="刘怀章一行调研洛阳兰迪玻璃机器股份有限公å? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_99507.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="刘怀章一行调研洛阳兰迪玻璃机器股份有限公å? src="http://images.glass.cn/news//201912/03987e39a5e34b0cbe0a59c3ecb2890f0.jpg" data-original="http://images.glass.cn/news//201912/03987e39a5e34b0cbe0a59c3ecb2890f0.jpg" width="120" height="120" border="0"></a></span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_99507.html" target="_blank" title="刘怀章一行调研洛阳兰迪玻璃机器股份有限公å?>刘怀章一行调研洛阳兰迪玻璃机器股份有限公å?/a></h5> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="姚培武:醴陵旗滨电子玻璃“一体两翼”战略谋发展" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_99501.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="姚培武:醴陵旗滨电子玻璃“一体两翼”战略谋发展" src="http://images.glass.cn/news//201912/62d1d1349c104bf18ec1df7c8ba474e30.png" data-original="http://images.glass.cn/news//201912/62d1d1349c104bf18ec1df7c8ba474e30.png" width="120" height="120" border="0"></a></span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_99501.html" target="_blank" title="姚培武:醴陵旗滨电子玻璃“一体两翼”战略谋发展">姚培武:醴陵旗滨电子玻璃“一体两翼”战略谋发展</a></h5> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="郑舞虹等到欧文斯(肇庆)玻璃公司调研" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_99474.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="郑舞虹等到欧文斯(肇庆)玻璃公司调研" src="http://images.glass.cn/news//201912/7a99ddd743df4a4785d349ab95726d810.png" data-original="http://images.glass.cn/news//201912/7a99ddd743df4a4785d349ab95726d810.png" width="120" height="120" border="0"></a></span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_99474.html" target="_blank" title="郑舞虹等到欧文斯(肇庆)玻璃公司调研">郑舞虹等到欧文斯(肇庆)玻璃公司调研</a></h5> </li> <li class="bnjts"> <span class="xp_picBox"><a title="金晶科技焦勇刚:用好纯碱期货玻璃企业成本更可æŽ? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_99464.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="金晶科技焦勇刚:用好纯碱期货玻璃企业成本更可æŽ? src="http://images.glass.cn/news//201912/6514ca09568b43b7ae18ba7a04ee1c650.jpg" data-original="http://images.glass.cn/news//201912/6514ca09568b43b7ae18ba7a04ee1c650.jpg" width="120" height="120" border="0"></a></span> <h5><a href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_99464.html" target="_blank" title="金晶科技焦勇刚:用好纯碱期货玻璃企业成本更可æŽ?>金晶科技焦勇刚:用好纯碱期货玻璃企业成本更可æŽ?/a></h5> </li> </ul> <div class="cbbtn"></div> </div> <div class="qynewsBox"> <h4><a href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newslist_7.html" class="y">更多 ></a><a href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newslist_7.html"><em>企业新闻</em></a></h4> <div class="qynews"> <dl> <dt> <h5> <a title="中性硼硅玻璃领航者“四星玻璃”,民族创新企业的优秀代表" href="/gyglassnews/newsinfo_99560.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="企业新闻" src="http://images.glass.cn/news/201912/d1952ae71d1a413e99ef00df8e9033160.png" border="0"></a> </h5> <p><a href="/gyglassnews/newsinfo_99560.html" target="_blank">中性硼硅玻璃领航者“四星玻璃”,民族创新企业的优秀代表</a></p> </dt> <dd> <p><a title="山东景耀公司荣登临沂市优秀企业榜单" href="/gyglassnews/newsinfo_99532.html" target="_blank">山东景耀公司荣登临沂市优秀企业榜单</a></p> <p><a title="成都南玻玻璃有限公司浮法玻璃原片再获低碳产品认证" href="/gyglassnews/newsinfo_99524.html" target="_blank">成都南玻玻璃有限公司浮法玻璃原片再获ä½?/a></p> <p><a title="旗滨集团进军药玻,增资电子玻璃,加速产品高端化进程" href="/gyglassnews/newsinfo_99516.html" target="_blank">旗滨集团进军药玻,增资电子玻璃,加速产</a></p> <p><a title="信义光能或于2020年底成为光伏玻璃行业双寡头之一" href="/gyglassnews/newsinfo_99511.html" target="_blank">信义光能或于2020年底成为光伏玻璃行业å?/a></p> </dd> </dl> </div> </div> <div class="zxhotBox"> <h4><a href="http://www.dahuota.cn/glassnews/sen.html" class="y">更多 ></a><a href="http://www.dahuota.cn/glassnews/sen.html"><em>热门资讯</em></a></h4> <div class="zxhotList"> <dl> <dd> <p><a title="浮法玻璃生产过程中锡缺陷的原因及控制措施有哪些?" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_11617173113.html" target="_blank">浮法玻璃生产过程中锡缺陷的原因及控制措施有哪些?</a></p> <p><a title="玻璃幕墙建筑的遮阳采光与节能" href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_11617172113.html" target="_blank">玻璃幕墙建筑的遮阳采光与节能</a></p> <p><a title="如何二次深化设计玻璃幕墙ï¼? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_11617171113.html" target="_blank">如何二次深化设计玻璃幕墙ï¼?/a></p> <p><a title="玻璃气泡的影响要ç´? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_11617170113.html" target="_blank">玻璃气泡的影响要ç´?/a></p> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="newsr"> <h4><a href="http://www.dahuota.cn/glassmeeting/" class="y">更多 ></a><a href="http://www.dahuota.cn/glassmeeting/"><em>展会信息</em></a></h4> <dl> <dt> <h5> <a title="揭秘2019深圳国际全触与显示展,展会亮点全公开ï¼? href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_99361.html" target="_blank"> <img lazy="true" alt="揭秘2019深圳国际全触与显示展,展会亮点全公开ï¼? src="http://images.glass.cn/news/201911/22e042d11b2f4852bdb8f82833fc2bab0.jpg" border="0"></a> </h5> <h6><a href="http://www.dahuota.cn/glassnews/newsinfo_99361.html" target="_blank">揭秘2019深圳国际全触与显示展,展会亮点全公开ï¼?/a></h6> <p>前言 旨在引领触控显示行业前沿çš?019深圳国际全触与显示展,将äº?019å¹?1æœ?1日在深圳会展中心(福田区老展馆)盛大启幕!作为全面展示触控显示领域创新产品技术和先进解决方案的行业盛会,预计将集结国内外近千家行业知...</p> </dt> <dd> <p><a title="2020广州国际玻璃工业技术展览会" href="http://www.dahuota.cn/glassmeeting/meetinginfo_1024.html" target="_blank">2020广州国际玻璃工业技术展览会</a></p> <p><a title="SNEC第十四届(2020)国际太阳能光伏与智慧能源(上海) 展览会暨论坛" href="http://www.dahuota.cn/glassmeeting/meetinginfo_1023.html" target="_blank">SNEC第十四届(2020)国际太阳能光伏与智慧</a></p> <p><a title="2020ç¬?1届中国国际玻璃工业技术展览会" href="http://www.dahuota.cn/glassmeeting/meetinginfo_1021.html" target="_blank">2020ç¬?1届中国国际玻璃工业技术展览会</a></p> <p><a title="2019深圳国际全触与显示展" href="http://www.dahuota.cn/glassmeeting/meetinginfo_1022.html" target="_blank">2019深圳国际全触与显示展</a></p> <p><a title="2019年国é™?D曲面玻璃制造技术暨应用展览ä¼? href="http://www.dahuota.cn/glassmeeting/meetinginfo_1019.html" target="_blank">2019年国é™?D曲面玻璃制造技术暨应用展览</a></p> </dd> </dl> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="ad6box wp"> <ul class="bnjts"> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://meta.glass.cn/2017/images/ad/20160926162939_2145.gif" width="160" height="70" alt="杭州凯业智能系统工程有限公司" /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201906/132042897152313350.gif" width="160" height="70" alt=" 东莞市横沥裕盈玻璃贸易部 " /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201910/132151614580674960.gif" width="160" height="70" alt="上海静驰建材有限公司" /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201911/132192955148425325.gif" width="160" height="70" alt="济南百脉诚成机械有限公司" /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201808/131795749913343296.gif" width="160" height="70" alt="苏州晶博特镀膜玻璃有限公å? /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201808/131780252097861091.gif" width="160" height="70" alt="宿迁市海星玻璃科技有限公司" /><i class="adico"></i></a></li> <li class='y'><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201906/132052375681923061.gif" width="160" height="70" alt="镇升玻璃制品(中山)有限公司" /><i class="adico"></i></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="ad6box wp"> <ul class="bnjts"> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201911/132170775382411696.gif" width="160" height="70" alt="深圳市瑞意机械有限公å? /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201901/131910454962058271.gif" width="160" height="70" alt="沧县仁源玻璃制品åŽ? /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201910/132151615204440637.gif" width="160" height="70" alt="盐城市海鑫玻璃机械有限公å? /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201902/131946783856197154.gif" width="160" height="70" alt="杭州阿普尔顿建材有限公司" /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201904/131997944263321893.gif" width="160" height="70" alt="沙河市科正镜业玻璃科技有公å? /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201910/132151551260743267.gif" width="160" height="70" alt="东莞市横沥裕盈玻璃贸易部" /><i class="adico"></i></a></li> <li class='y'><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201911/132185413737148490.gif" width="160" height="70" alt="佳宏玻璃科技有限公司" /><i class="adico"></i></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="qybjbox wp"> <div class="qybjboxtit"> <p> <a >上海</a> <a >北京</a> <a >深圳</a> <a >广州</a> <a >杭州</a> <a >佛山</a> <a >邢台</a> <a >重庆</a> <a >发布职位</a> <a >更多产品 ></a> </p> <h4><a >企业招聘</a></h4> </div> <div class="zpxxfocus"> <i class="adico"></i> <ul class="pic"> <li class="bnjts"><a rel="nofollow" target="_blank"> <img lazy="true" src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201905/132022749782906580.jpg" alt="柳州市钧耀钢化玻璃有限公司" /></a></li> </ul> <ul class="hd"> <li class="bnjts"></li> </ul> </div> <div class="zpbox"> <div class="hd"> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"><a href="#">招聘</a></li> </ul> <p class="y"><a class="red">发布急聘</a>  <a >更多 ></a></p> </div> <div class="bd"> <div class="lh"> <div class="plrc"> <div class="quote_tishi"> <ul class="bnjts"> <li class="w_1">公司</li> <li class="w_2">招聘</li> <li class="w_3">人数</li> <li class="w_4">所在地</li> <li class="w_5">工资</li> <li class="w_6">日期</li> <li class="w_7">操作</li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <ul class="company_baojia"> <li class="bnjts"> <div class="w_1"><a >泰州市港泰玻璃制品有限公å?/a></div> <div class="w_2">车间负责äº?/div> <div class="w_3">1äº?/div> <div class="w_4">江苏 泰州</div> <div class="w_5">面议</div> <div class="w_6">12-21</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" target="_blank" title="应聘">应聘</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_1"><a >广东川源玻璃科技有限公司</a></div> <div class="w_2">航吊操作师傅</div> <div class="w_3">2äº?/div> <div class="w_4">广东 惠州</div> <div class="w_5">面议</div> <div class="w_6">12-19</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" target="_blank" title="应聘">应聘</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_1"><a >广东川源玻璃科技有限公司</a></div> <div class="w_2">钢化师傅</div> <div class="w_3">2äº?/div> <div class="w_4">广东 惠州</div> <div class="w_5">面议</div> <div class="w_6">12-19</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" target="_blank" title="应聘">应聘</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_1"><a >霸州市稳顺升包装材料有限公司</a></div> <div class="w_2">甘肃地区招聘有玻璃人脉的人员做玻璃垫片兼职代理商</div> <div class="w_3">30äº?/div> <div class="w_4">甘肃 天水</div> <div class="w_5">6000-7999</div> <div class="w_6">12-19</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" target="_blank" title="应聘">应聘</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_1"><a >霸州市稳顺升包装材料有限公司</a></div> <div class="w_2">广东地区招聘有玻璃人脉的人员做玻璃垫片兼职代理商</div> <div class="w_3">50äº?/div> <div class="w_4">广东 汕头</div> <div class="w_5">6000-7999</div> <div class="w_6">12-18</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" target="_blank" title="应聘">应聘</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_1"><a >泰州市港泰玻璃制品有限公å?/a></div> <div class="w_2">钢化主操</div> <div class="w_3">1äº?/div> <div class="w_4">江苏 泰州</div> <div class="w_5">面议</div> <div class="w_6">12-17</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" target="_blank" title="应聘">应聘</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_1"><a >霸州市稳顺升包装材料有限公司</a></div> <div class="w_2">湖南地区招聘有玻璃人脉的人员做玻璃垫片兼职代理商</div> <div class="w_3">30äº?/div> <div class="w_4">湖南 湘潭</div> <div class="w_5">8000-9999</div> <div class="w_6">12-16</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" target="_blank" title="应聘">应聘</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_1"><a >济南百脉诚成机械有限公司</a></div> <div class="w_2">业务经理</div> <div class="w_3">2äº?/div> <div class="w_4">河南 郑州</div> <div class="w_5">15000-19999</div> <div class="w_6">12-14</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" target="_blank" title="应聘">应聘</a></div> </li> <li class="bnjts"> <div class="w_1"><a >济南百脉诚成机械有限公司</a></div> <div class="w_2">业务代表</div> <div class="w_3">2äº?/div> <div class="w_4">西藏 拉萨</div> <div class="w_5">面议</div> <div class="w_6">12-14</div> <div class="w_7"><a class="qgbut" target="_blank" title="应聘">应聘</a></div> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="lh"> <div class="qzbox"> <div class="quote_tishi"> <ul class="bnjts"> <li class="w_1">职业</li> <li class="w_2">工作性质</li> <li class="w_3">工作经验</li> <li class="w_4">所在地</li> <li class="w_5">工资</li> <li class="w_6">日期</li> <li class="w_7">操作</li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <ul class="company_baojia"> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="zpxxr"> <div class="jobbut"><a class="z roundimgx">企业注册</a><a class="y roundimgx">发布职位</a></div> <dl> <dt> <a > <img lazy="true" alt="个人简历上营造“三大亮点”顺利赢得每个面试机ä¼? src="http://images.glass.cn/news/20183/636557698468401302.jpg" width="" height="70"> </a> </dt> <dd> <h5><a target="_blank">个人简历上营造“三大亮点”顺利赢得每个面试机ä¼?/a></h5> <p>就业调查结果显示,超è¿?0%的职场人求职主渠道是é€?..<a target="_blank">[全文]</a></p> </dd> </dl> <ul class="bnjts"> <li class="bnjts"><a target="_blank">用人单位看简历究竟想看到什ä¹?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank">简历基本信息描写技å·?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank">能博得HR一笑的简历们</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank">应届生简历工作实习经历怎么å†?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank">简历如何才能写得引人注ç›?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank">“大而全”的简历不受待è§?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank">简历中你该告诉HR的信æ?/a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank">你的简历具备针对性吗</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank">企业是这样筛选简历的</a></li> <li class="bnjts"><a target="_blank">怎么提高求职者应聘成功的几率</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="ad6box wp"> <ul class="bnjts"> <li ><a rel="nofollow" href="http://www.dahuota.cn/c_qhdyaohua/" target="_blank"> <img src="http://meta.glass.cn/2017/images/ad/index/qhdyaohua.gif" width="160" height="70" alt="秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公å? /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201910/132151432465628575.gif" width="160" height="70" alt="徐州安吉玻璃制品有限公司" /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201808/131789499483593300.gif" width="160" height="70" alt="广州驰金特种玻璃有限公司" /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" href="www.ncywbl.com" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201902/131957930661581057.gif" width="160" height="70" alt="南昌耀威玻璃有限公å? /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201908/132113460674297005.gif" width="160" height="70" alt="东莞市健鸿科技有限公司" /><i class="adico"></i></a></li> <li ><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201907/132079061665913020.gif" width="160" height="70" alt="重庆天晶玻璃制品有限公司" /><i class="adico"></i></a></li> <li class='y'><a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="http://images.glass.cn/zhuanti/zhuanti/201910/132161021244239566.gif" width="160" height="70" alt="秦皇岛金士迪艺术镶嵌玻璃" /><i class="adico"></i></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="qybjbox wp"> <div class="qybjboxtit"> <p> <a href="http://www.dahuota.cn/service/vip/">至尊标王</a> <a href="http://www.dahuota.cn/service/vip/">金牌会员</a> <a href="http://www.dahuota.cn/service/vip/Case.html">成功案例</a> <a href="http://www.dahuota.cn/service/vip/join.html">申请金牌 ></a> </p> <h4><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/">玻璃品牌</a></h4> </div> <!--写的新样å¼?--> <div class="multipleColumn" style="margin: 0 auto"> <div class="hd"> <a class="next"></a> <ul class="bnjts"> </ul> <a class="prev"></a><span class="pageState"></span> </div> <div class="bd"> <div class="ulWrap"> <ul class="bnjts"></ul><ul class="bnjts"><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1145.html" title="海宇玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201912/2262e1f021bb49e88fab6c1e502427fe0.png" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1145.html" target="_blank">海宇玻璃</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1144.html" title="德洋包装" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201912/feb1e2513dce4d25ac02b3ba0ebad36a0.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1144.html" target="_blank">德洋包装</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1143.html" title="百脉诚成" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201911/3ec3e36ed78640499ce9bd5490566bb60.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1143.html" target="_blank">百脉诚成</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1136.html" title="佳成特种玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201903/67c21ab7685a4c329e1829f3002849db0.png" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1136.html" target="_blank">佳成特种玻璃</a></div></li></ul><ul class="bnjts"><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1079.html" title="新天地玻ç’? target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201809/0197ceb95cb24a21b4743b90078f378d0.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1079.html" target="_blank">新天地玻ç’?/a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1078.html" title="奥深科技" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201907/68bcfd7974024e4fbd9b5e8a6b2c274d0.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1078.html" target="_blank">奥深科技</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1067.html" title="泰行玻璃制品" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201808/230d81fcc66f4e2f8bcab6daabeecf140.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1067.html" target="_blank">泰行玻璃制品</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1066.html" title="北玻玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201808/78e0109164104816ad06eecb2c947e860.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1066.html" target="_blank">北玻玻璃</a></div></li></ul><ul class="bnjts"><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1065.html" title="固得佳胶粘剂" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201808/c68de25a1c924e57b1d782498abffd0e0.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1065.html" target="_blank">固得佳胶粘剂</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1063.html" title="海星玻璃科技" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201808/cf969458a54848c597a244d31c0d6c840.gif" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1063.html" target="_blank">海星玻璃科技</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1057.html" title="旺宇包装材料" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/9fbd63fbd12742a9aacd65f3342b056f0.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1057.html" target="_blank">旺宇包装材料</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1056.html" title="天虹玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/c90ef33734964a8398835a25b437c65f0.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1056.html" target="_blank">天虹玻璃</a></div></li></ul><ul class="bnjts"><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1054.html" title="龙忆胶辊" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/4e4af3936c894461b50e2aa0d29723040.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1054.html" target="_blank">龙忆胶辊</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1053.html" title="南天建筑玻璃贴膜" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201809/9008229c4b6a445bb794dca01992f4720.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1053.html" target="_blank">南天建筑玻璃贴膜</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1052.html" title="金盛电光源材æ–? target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201809/d633aec2e78d4d5aa5910cd3012150970.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1052.html" target="_blank">金盛电光源材æ–?/a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1049.html" title="晶鑫钢化玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201809/6713a84345fd43938a162ad6945085790.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1049.html" target="_blank">晶鑫钢化玻璃</a></div></li></ul><ul class="bnjts"><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1048.html" title="友源玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/45c398f5ba824e72a1246fb6453de7610.png" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1048.html" target="_blank">友源玻璃</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1040.html" title="恒明钢化玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201809/c9e6860edaf2458c9374bfe88be5a3450.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1040.html" target="_blank">恒明钢化玻璃</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1036.html" title="天源邦玻ç’? target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201908/6b2d18f2cf484365b2ba76b4506bd8120.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1036.html" target="_blank">天源邦玻ç’?/a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1035.html" title="希光新能源科技" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201809/3a6dfcdf4645493b96ba7d40b06c85aa0.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1035.html" target="_blank">希光新能源科技</a></div></li></ul><ul class="bnjts"><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1034.html" title="肇华玻璃工艺" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201809/9ce9358a60ad469f81565b2134f2b8a20.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1034.html" target="_blank">肇华玻璃工艺</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1033.html" title="志达玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/e5b67c148dd746b7b047cc1292cecf1c0.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1033.html" target="_blank">志达玻璃</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1032.html" title="鲸王玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/eff7d658c436423eb427984c19e820ae0.png" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1032.html" target="_blank">鲸王玻璃</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1031.html" title="天谷玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/bb68627b2928451884f3936ef6c67ff40.png" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1031.html" target="_blank">天谷玻璃</a></div></li></ul><ul class="bnjts"><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1030.html" title="李氏中祥玻璃机械" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/eb8c6752d853492fb80db76a774220240.png" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1030.html" target="_blank">李氏中祥玻璃机械</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1029.html" title="安控机电" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/260e510cb37243feb209593da00d32b80.png" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1029.html" target="_blank">安控机电</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1027.html" title="众信环保材料" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201808/0ef605f2e3144d1b91e00cf9ec693e610.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1027.html" target="_blank">众信环保材料</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1025.html" title="荣鑫玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/ce35999dacee407f950662f95f41f2a90.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1025.html" target="_blank">荣鑫玻璃</a></div></li></ul><ul class="bnjts"><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1019.html" title="恒耀玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/5db4e38ce6a543b3ab56b1bf9745c8f50.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1019.html" target="_blank">恒耀玻璃</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1018.html" title="百斯特光电科技" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/5436cae5d4484e54b3b4a340c9ace3b80.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1018.html" target="_blank">百斯特光电科技</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1016.html" title="海森工艺玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/edc24aeb9d094f3b8559cea005fbd1f40.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1016.html" target="_blank">海森工艺玻璃</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1015.html" title="欣怡玻璃制å“? target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201809/8d93e00f68fe45238eacef32e435034d0.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1015.html" target="_blank">欣怡玻璃制å“?/a></div></li></ul><ul class="bnjts"><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1014.html" title="鹏达玻璃制品" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/aea04dd368c34b34b7e6625c2b98783b0.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1014.html" target="_blank">鹏达玻璃制品</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1011.html" title="东方华泰玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/0f03942a281f4ad3a9482e0c1008cc450.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1011.html" target="_blank">东方华泰玻璃</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1008.html" title="双福铝塑门窗" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201809/3d7df14df7e147b8bf2f74590dc7a5c70.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1008.html" target="_blank">双福铝塑门窗</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1007.html" title="梦飞玻璃制品" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/38fea930ae5c4c26936e2bf8d87ef26f0.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1007.html" target="_blank">梦飞玻璃制品</a></div></li></ul><ul class="bnjts"><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1001.html" title="枫泉玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/8593600677b04c3eac36eaffe7e50d1e0.gif" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_1001.html" target="_blank">枫泉玻璃</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_999.html" title="玖鑫二手玻璃机械" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/6938cca4f0654e12a758effb80781b0c0.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_999.html" target="_blank">玖鑫二手玻璃机械</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_993.html" title="申汇玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/5f64ec95ee534b6786e87a243164d1870.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_993.html" target="_blank">申汇玻璃</a></div></li><li class="bnjts"><div class="pic"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_963.html" title="金盾玻璃" target="_blank"><img src="http://images.glass.cn/brand/201807/e8401f3ff81f4658b229f257436a03f50.jpg" /></a></div><div class="title"><a href="http://www.dahuota.cn/pinpai/brandinfo_963.html" target="_blank">金盾玻璃</a></div></li> </div> <!-- ulWrap End --> </div> <!-- bd End --> </div> <!-- multipleColumn End --> <!--写的新样式结æ?--> <div class="clear"></div> </div> <div class="qybjbox wp"> <div class="qybjboxtit"> <h4><a href="http://www.dahuota.cn/gongying/sellindex.aspx">最新产å“?/a></h4> </div> <ul class="newproduct"> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679593.html" target="_blank">北京晶刚门玻璃清洗机</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679591.html" target="_blank">广东晶刚门玻璃清洗机</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679588.html" target="_blank">进口高透夹丝玻璃,压花夹丝玻璃厂家销å”?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679585.html" target="_blank">夹胶玻璃生产线干法夹胶炉</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679580.html" target="_blank">热熔玻璃夹胶镜子,电镀不锈钢水纹效果ã€?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679578.html" target="_blank">夹胶设备玻璃夹胶ç‚?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679574.html" target="_blank">冰柜真空玻璃哪里è®?双层真空玻璃多少钱一å¹?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679569.html" target="_blank">单双层夹丝夹胶玻璃山水画工程装饰玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679568.html" target="_blank">北京昌益和手动打胶机</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679567.html" target="_blank">杭州精工玻璃钢化ç‚?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679545.html" target="_blank">中空超大钢化LOW-E玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679544.html" target="_blank">日照众科夹胶玻璃设备夹胶ç‚?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679542.html" target="_blank">夹层玻璃设备夹胶ç‚?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679540.html" target="_blank">日本折原株式会社玻璃表面应力仪深圳总代ç?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679534.html" target="_blank">玻璃夹胶炉双层玻璃夹胶炉夹丝ç‚?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679528.html" target="_blank">单向透视玻璃单面玻璃厂家直销</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679521.html" target="_blank">窗户真空玻璃每平米价æ ?定制真空玻璃 三层钢化真空玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679502.html" target="_blank">玻璃夹胶炉玻璃面包炉操作流程</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679499.html" target="_blank">超薄玻璃切割流水çº?铸铁台面</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679498.html" target="_blank">15g化妆用玻璃瓶</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679497.html" target="_blank">香水扩散室香熏瓶50ml~200ml</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679496.html" target="_blank">香水扩散器香熏瓶50ml~200ml</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679495.html" target="_blank">批发150ml玻璃香水扩散室香水瓶</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679494.html" target="_blank">玻璃香水扩散器瓶150ml200ml300ml</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679491.html" target="_blank">50ml100ml150ml200ml玻璃香水扩散玻璃香水ç“?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679490.html" target="_blank">LED 玻璃盖板 定制蚀刻加å·?厂家</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679489.html" target="_blank">50ml~200ml玻璃香水瓶扩散透明玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679488.html" target="_blank"> AG 防眩光玻璃AG玻璃磨砂 提供å•?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679487.html" target="_blank">创意瓶香水扩散器香水ç“?50ml200ml</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679486.html" target="_blank">香水ç“?00ml各种香水扩散å™?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679485.html" target="_blank">玻璃香水瓶香水扩散器100ml200ml300ml</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679484.html" target="_blank">夹丝玻璃夹绢玻璃夹胶ç‚?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679483.html" target="_blank">单向透视玻璃夹胶ç‚?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679463.html" target="_blank">机电专用防辐射电磁屏蔽玻璃厂å®?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679462.html" target="_blank">广州驰金玻璃电磁屏蔽玻璃防辐射玻ç’?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679437.html" target="_blank">32mm防弹玻璃定做fj79</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679435.html" target="_blank">防弹玻璃10+10+10定做</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679409.html" target="_blank">东莞防眩光AG玻璃 蚀刻AG玻璃</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679407.html" target="_blank">10ml~50ml玻璃香薰瓶长方体香水扩散</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679406.html" target="_blank">健鸿 摄像头蚀åˆ? 生产 提供å•?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679405.html" target="_blank">批发玻璃香薰扁苇家居扩散ç“?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679404.html" target="_blank">玻璃厚底圆筒/锥形圆筒香薰ç“?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679401.html" target="_blank">5ml~50ml玻璃散酒ç“?带玻璃塞</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679400.html" target="_blank">带软木塞的玻璃果æ±?饮料瓶可当花ç“?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679398.html" target="_blank">500ml玻璃杯可装果酱,酱菜ç­?/a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679396.html" target="_blank">200ml~500ml环保材料鱼子酱罐果酱罐沙拉泡菜罐</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679395.html" target="_blank">200ml~500ml方形玻璃罐酱菜、果酱瓶</a></li> <li class="bnjts"><a href="http://www.dahuota.cn/gongyings/2679394.html" target="_blank">200ml~500ml定制环保玻璃罐泡菜瓶带盖</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="qybjbox wp"> <div class="qybjboxtit"> <p> 百度BRâ‰? QQ 407249050<a target="_blank" href="http://www.dahuota.cn/aboutus/links.html">点击申请 ></a> </p> <h4><a >友情链接</a></h4> </div> <div class="links_name"> <a target="_blank" href='http://www.dahuota.cn/zhuanti.html'>玻璃专题</a> | <a target="_blank" >中国建设招标ç½?/a> | <a target="_blank" >女装批发</a> | <a target="_blank" >科研用品</a> | <a target="_blank" >迅收ç½?/a> | <a target="_blank" >小本创业</a> | <a target="_blank" >959品牌商机ç½?/a> | <a target="_blank" >研究报告</a> | <a target="_blank" >装修ç½?/a> | <a target="_blank" >江西钢化玻璃</a> | <a target="_blank" >招标ç½?/a> | <a target="_blank" >前景加盟ç½?/a> | <a target="_blank" >马可波罗ç½?/a> | <a target="_blank" >创业致富</a> | <a target="_blank" >全球纺织ç½?/a> | <a target="_blank" >会商å®?/a> | <a target="_blank" >土巴兔装修网</a> | <a target="_blank" >兼职ç½?/a> | <a target="_blank" >中国化工仪器ç½?/a> | <a target="_blank" >食品商务ç½?/a> | <a target="_blank" >法律咨询</a> | <a target="_blank" >中国建材ç½?/a> | <a target="_blank" href='http://www.jiameng001.com/ '>招商加盟ç½?/a> | <a target="_blank" >加盟资讯</a> | <a target="_blank" >玻璃èƒ?/a> | <a target="_blank" >装修</a> | <a target="_blank" >八方资源ç½?/a> | <a target="_blank" >有声小说</a> | <a target="_blank" >万国企业ç½?/a> | <a target="_blank" >二手设备</a> | <a target="_blank" >舒é€?00ç½?/a> | <a target="_blank" >中科商务ç½?/a> | <a target="_blank" >电子元器ä»?/a> | <a target="_blank" >金泉ç½?/a> | <a target="_blank" >B2B电子商务</a> | <a target="_blank" >塑料原料门户ç½?/a> | <a target="_blank" >品牌加盟ç½?/a> | <a target="_blank" >建材ç½?/a> | <a target="_blank" >社保查询ç½?/a> | <a target="_blank" >志趣ç½?/a> | <a target="_blank" >五金商机ç½?/a> | <a target="_blank" >猪价格网</a> | <a target="_blank" >园林</a> | <a target="_blank" >中国供应å•?/a> | <a target="_blank" >007商务ç«?/a> | <a target="_blank" >创业ç½?/a> | <a target="_blank" >物流信息</a> | <a target="_blank" >中国电子ç½?/a> | <a target="_blank" href='//www.dahuota.cn/'>中国玻璃ç½?/a> | <a target="_blank" >中交ç½?/a> | <a target="_blank" >中国蜂蜜ç½?/a> | <a target="_blank" >食品机械设备ç½?/a> | <a target="_blank" >全球五金ç½?/a> | <a target="_blank" >中国贸易ç½?/a> | <a target="_blank" >中国采招ç½?/a> | <a target="_blank" >U88连锁加盟ç½?/a> | <a target="_blank" >英语四级培训</a> | <a target="_blank" >吉他è°?/a> | <a target="_blank" >装修</a> | <a target="_blank" >餐饮</a> | <a target="_blank" >加盟ç½?/a> | <a target="_blank" >企业名录</a> | <a target="_blank" >搜好è´?/a> | <a target="_blank" >中国安防展览ç½?/a> | <a target="_blank" >35加盟ç½?/a> | <a target="_blank" >贤集ç½?/a> | <a target="_blank" >商机ç½?/a> | <a target="_blank" >中国品牌ç½?/a> | <a target="_blank" >加盟ç½?/a> | <a target="_blank" >土流ç½?/a> | <a target="_blank" >仪器信息ç½?/a> | <a target="_blank" >北京分类信息</a> | <a target="_blank" >装修ç½?/a> | <a target="_blank" >中国玩具ç½?/a> | <a target="_blank" >建筑ç½?</a> | <a target="_blank" >加盟ç½?/a> | <a target="_blank" >中国食品科技ç½?/a> | <a target="_blank" >B2B电子商务平台</a> | <a target="_blank" >搜了ç½?/a> | <a target="_blank" >公司黄页</a> | <a target="_blank" >分类信息</a> | <a target="_blank" >b2b网站</a> | <a target="_blank" >中国环保设备展览ç½?/a> | <a target="_blank" >建材ç½?/a> | <a target="_blank" >分类信息ç½?/a> | <div class="clear"></div> </div> </div> <!-------------------尾部开å§?-------------------> <div class="footbox"> <div class="wp"> <dl> <dd class="logo"> <span class="bnjts"> <img src="http://meta.glass.cn/2017/images/logo.gif" alt=""></span> <p><a href="http://www.dahuota.cn/" title="ÈÕ±¾Âþ»­ÎÞÒíÎÚÈ«²ÊÂþ»­">ÈÕ±¾Âþ»­ÎÞÒíÎÚÈ«²ÊÂþ»­</a> <a rel="nofollow" class="en">EN</a></p> </dd> <dd> <h5>关于我们</h5> <p><a href="http://www.dahuota.cn/aboutus/about.html">网站介绍</a></p> <p><a href="http://www.dahuota.cn/aboutus/Clients.html">合作客户</a></p> <p><a href="http://www.dahuota.cn/aboutus/job.html">诚聘英才</a></p> <!--<p><a href="http://www.dahuota.cn/service/vip/">广告合作</a></p>--> <p><a href="http://www.dahuota.cn/aboutus/contact.html">联系我们</a></p> </dd> <dd> <h5>服务项目</h5> <p><a href="http://www.dahuota.cn/service/vip/">金牌会员</a></p> <p><a href="http://www.dahuota.cn/service/guanggao/">品牌广告</a></p> <p><a href="http://www.dahuota.cn/service/website/">网站建设</a></p> <p><a href="http://www.dahuota.cn/service/shukan/index.html">玻璃书刊</a></p> <!--<p><a href="http://www.dahuota.cn/help/">帮助中心</a></p>--> </dd> <dd class="qqq"> <h5>全球玻璃网QQç¾?/h5> <p><a target="_blank" title="全球玻璃网会员群"><em>会员群:</em>192988881</a></p> <p><a target="_blank" title="全球玻璃网采购群"><em>采购群:</em>192988882</a></p> <p><a target="_blank" title="全球玻璃网人才群"><em>人才群:</em>192988883</a></p> <p><a target="_blank" title="全球玻璃网VIPç¾?> <em>VIP 群:</em>192988884</a></p> </dd> <dd class="wx"> <h5>公众å?/h5> <span class="bnjts"> <img src="http://meta.glass.cn/2017/images/glasswx.jpg" alt="" class="glasswx"></span> </dd> <dd class="wx"> <h5>手机ç‰?/h5> <span class="bnjts"> <img src="http://meta.glass.cn/2017/images/mglass.png" alt="" class="glasswx"></span> </dd> <dd class="y"> <h5>联系我们</h5> <h3>0755-88865986</h3> <p>我们随时等待您的来访ï¼?/p> <a href="#" title="24小时在线客服">24小时在线客服</a> </dd> </dl> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="copybox"> <p> <a href="http://www.dahuota.cn/" title="ÈÕ±¾Âþ»­ÎÞÒíÎÚÈ«²ÊÂþ»­">ÈÕ±¾Âþ»­ÎÞÒíÎÚÈ«²ÊÂþ»­</a> <a href="http://www.dahuota.cn">全球玻璃ç½?/a> 版权所æœ? | ICP经营许可证:<a rel="nofollow" target="_blank">浙B2-20080123-1</a>   <a rel="nofollow" href="http://122.224.75.236/wzba/login.do?method=hdurl&doamin=http://www.dahuota.cn&id=330106000031026&SHID=1223.0AFF_NAME=com.rouger. gs.main.UserInfoAff&AFF_ACTION=qyhzdetail&PAGE_URL=ShowDetail" target="_blank"> <img src="http://www.dahuota.cn/images/gh.jpg" border="0" align="absmiddle" width="20" height="20"></a> <a target="_blank" rel="nofollow" > <img src="http://www.dahuota.cn/images/beian.png" alt="浙公网安å¤? border="0" align="absmiddle">浙公网安å¤?33010602000167å?/a> </p> <p style="padding-top: 10px;"> <a> <img src="http://meta.glass.cn/2017/images/cxlogo.png" style="height: 35px;"></a>  <a> <img src="http://meta.glass.cn/2017/images/kxlogo.png" style="height: 35px;"></a>  <a target="_blank"> <img src="http://meta.glass.cn/2017/images/baiduvlogo.png" style="height: 35px;"></a>  <a> <img src="http://meta.glass.cn/2017/images/wxlogo.png" style="height: 35px;"></a>  <a> <img border="0" style="height: 35px;" src="http://meta.glass.cn/2017/images/aqlmlogo.png"></a>  <a href="http://www.dahuota.cn/" title="ÈÕ±¾Âþ»­ÎÞÒíÎÚÈ«²ÊÂþ»­">ÈÕ±¾Âþ»­ÎÞÒíÎÚÈ«²ÊÂþ»­</a> </p> </div> </div> <!-------------------尾部END--------------------> <div class="left_nav" id="left_nav" style="top: 19.5px; display: block;"> <a href="http://www.dahuota.cn/service/vip/join.html" target="_blank" style="height: 124px" title="申请VIP"></a> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>